05-09-2022

Zoetwaterboeren van start

Het project Zoetwarenboeren is officieel afgetrapt op 23 augustus. In een video vertellen akkerbouwer Klaas Schenk en Pieter Vlaar van Vertify wat er op het bedrijf wordt getest en onderzocht. Lotte van Dueren den Hollander, Coördinator Kennis, licht toe waarom BO Akkerbouw financier is: "Afgelopen zomer hebben we weer gezien hoe belangrijk inspelen op klimaatverandering is. Daarom investeren we als BO Akkerbouw in dit project."

Lottevan Duerenden Hollander eigenfoto BO Akkerbouw

Zoetwaterboeren van start

Proeflocatie voor duurzaam waterbeheer

Het bedrijf van akkerbouwer Klaas Schenk in Anna Paulowna fungeert als proeflocatie voor duurzaam waterbeheer. Schenk: "We testen allerlei nieuwe technieken om zoet water vast te houden. We maken dat regelbaar met samengestelde drainage. Het overschot van water slaan we op en gebruiken we het volgende seizoen met druppelirrigatie.”

Kennis delen van groot belang

Lotte van Dueren den Hollander van BO Akkerbouw: “Wij investeren hier graag in. Juist omdat we hier zaken aan het testen zijn, die akkerbouwers helpen om in te spelen op klimaatverandering. Kennis delen is een groot onderdeel van het project en dat vinden wij heel belangrijk. Wij willen dat deze kennis bij de akkerbouwers terechtkomt.”

Verzilting is sluipmoordenaar

Pieter Vlaar van Vertify licht toe dat het project inspeelt op drie dingen: "Verdroging, wateroverlast en verzilting. Dat laatste is een sluipmoordenaar. We moeten als agrarisch Nederland met deze veranderingen leren omgaan."