26-01-2023

Kansen voor de akkerbouw door biobased bouwmaterialen

De teelt van vezelgewassen voor het produceren van biobased bouwmaterialen biedt veel kansen voor akkerbouwers. Een belangrijke voorwaarde is dat iedere schakel in de keten een eerlijke prijs krijgt. Ook is het belangrijk om voldoende verwerkingscapaciteit te realiseren en te zorgen voor een stabiele vraag. Dit en meer bleek dinsdagavond 24 januari uit het webinar ´Biobased bouwen in opmars: een kans voor boeren?´, georganiseerd door BO Akkerbouw, Nieuwe Oogst en Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw.

Webinar biobased bouwen

Aan tafel zaten sprekers van BO Akkerbouw, LTO Nederland, Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA), Biobased Innovations Garden, Ballast Nedam, Van de Bilt zaden en vlas, Building Balance, Triodos Bank en de Rabobank.

Adinda Lodders, coördinator Klimaat en Bodem bij BO Akkerbouw kijkt tevreden terug: "Tijdens dit webinar brachten we relevante partijen bij elkaar om te bespreken hoe kansrijk biobased bouwen daadwerkelijk is. En onder welke voorwaarde het een succes kan zijn voor de akkerbouw. Ik vond het mooi om te horen dat er vanuit de bouw en de banken alle seinen op groen staan voor biobased bouwen."

Vezelgewassen zijn kansrijk

Voor biobased bouwen zijn vezelgewassen zoals vlas, vezelhennep en miscanthus kansrijk. Dit bleek uit het onderzoeksproject Biobased Teelt: growing a green future, een project dat mogelijk wordt gemaakt met medefinanciering van BO Akkerbouw. Vezelgewassen worden als kansrijk gezien omdat vezelgewassen duurzame teelten zijn die weinig mest, gewasbeschermingsmiddelen en water nodig hebben. Ze hebben een positieve impact op de bodem en de biodiversiteit. Daarnaast leggen vezelgewassen langjarig koolstof vast in de bodem en in het gewas.

Voorwaarden voor succes

De teelt van vezelgewassen voor de bouw wordt pas een succes als de teelt bijdraagt aan het verdienvermogen van akkerbouwers en andere ketenschakels. Daarvoor is het nodig dat er een stabiele markt ontstaat, waar vraag en aanbod van het Nederlandse product bij elkaar komen. Ook moet langdurige koolstofvastlegging gewaardeerd worden door een robuust systeem van carbon credits. Het is aan akkerbouwers om na te denken of zij alleen willen optreden als grondstofleverancier, of bijvoorbeeld in coöperatief verband ook de productie van biobased bouwmaterialen ter hand willen nemen.

"Hier kunnen we als BO Akkerbouw zeker een rol in spelen. We zetten graag in op de ontwikkeling van sterke ketens. Dit draagt bij aan de akkerbouw van morgen."

Adinda: "We brengen graag partners bij elkaar die nodig zijn voor het opzetten van een sterke keten, van boeren tot bouwers. Vanuit de sector kunnen we dit organiseren vanaf het boerenerf. Hoe zorgen we voor een eerlijk verdienmodel voor alle schakels in de keten? Deze handschoen pakken we als BO Akkerbouw graag op."

Terugkijken webinar

Na afloop van het webinar werd de vraag gesteld wie er binnen nu en 5 jaar van plan is om een vezelgewas te telen. De helft van de kijkers gaf aan dat ze dit van plan zijn, 10% gaf aan dit niet te doen en de overige 40% wist het nog niet.