19-01-2023

Nieuwe bietenrassen blijken dubbel resistent

Twee nieuwe bietenrassen die resistent zijn tegen het wortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi blijken ook resistent tegen Meloidogyne fallax. Het gaat om Redukto, dat afgelopen jaar op de markt kwam. Dit is het eerste ras met resistentie tegen M. chitwoodi. Het andere ras is Jemina KWS dat mogelijk in 2024 beschikbaar komt. Naast de al eerder aangetoonde resistentie tegen M. chitwoodi blijken deze twee rassen ook een zeer hoog resistentieniveau tegen M. fallax te bezitten.

Suikerbieten_1090_BO Akkerbouw

M. chitwoodi en M. fallax zijn een probleem voor de Nederlandse akkerbouw. Deze quarantaineaaltjes kunnen aanzienlijke schade veroorzaken. Een belangrijk instrument om ze te beheersen is een goed doordachte vruchtwisseling met niet-waardplanten of resistente cultuurgewassen. Tegelijkertijd is dit lastig omdat veel cultuurgewassen waardplant zijn, ook de gangbare suikerbietrassen.

Onderdeel Plan van Aanpak

Vanuit LTO Nederland, NAV en BO Akkerbouw loopt het Plan van Aanpak Meloidogyne. Het doel is om door middel van kennisontwikkeling en -overdracht M. chitwoodi en M. fallax beter te kunnen beheersen. SESVanderHave en KWS, ontwikkelaars van bietenrassen, zijn sinds een aantal jaar bezig om nieuwe bietenrassen te ontwikkelen met een hoog niveau van resistentie tegen de aaltjessoorten.

Vanuit het Plan van Aanpak, en met financiering van de ontwikkelaars en BO akkerbouw, heeft Wageningen Plant Research de afgelopen jaren het resistentieniveau van enkele nieuwe bietenrassen voor M. chitwoodi onderzocht in potproeven en een veldproef. Dit onderzoek heeft aangetoond dat deze nieuwe bietenrassen een zeer hoog niveau van resistentie tegen M. chitwoodi bezitten. Eerder was onduidelijk of de resistentie ook tegen M. fallax werkt.

Gecombineerde resistentie

Het afgelopen jaar heeft Wageningen Plant Research het resistentieniveau voor M. fallax onderzocht in een potproef. Dat is gedaan met een bietenras van SESVanderHave (Redukto) en een ras van KWS (Jemina KWS). De eerste (voorlopige) resultaten zijn zeer positief en laten zien dat deze rassen ook een zeer hoog niveau van resistentie tegen M. fallax bezitten. Deze bietenrassen, met een gecombineerde resistentie tegen M. chitwoodi en M. fallax, zijn dan ook een waardevolle aanvulling op de beheersmogelijkheden voor deze twee aaltjessoorten.