23-01-2023

Teeltvoorschrift wratziekte uitgebreid

Op verzoek van BO Akkerbouw heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) per 1 januari 2023 het teeltvoorschrift wratziekte uitgebreid. De lijst met toegestane aardappelrassen in de kerngebieden geldt niet langer voor alleen de zetmeelaardappelteelt, maar vanaf nu voor alle aardappelteelt. Ook is er een nieuw kerngebied ingesteld ten oosten van Veendam vanwege een recente vondst van wratziektefysio 18.

Aardappelendichtbij_1038 BO Akkerbouw LIEVER NIET GEBRUIKEN

Het teeltvoorschrift moet vermeerdering en verspreiding van wratziekte voorkomen door in preventiegebieden en kerngebieden alleen aardappelrassen toe te staan met een minimale resistentie tegen het betreffende wratziektefysio. Er is sprake van preventiegebieden in regio’s rond met wratziektefysio 1 en fysio 2/6 besmette percelen. De kerngebieden liggen rondom met wratziektefysio 18 besmette percelen. De uitbreiding van het teeltvoorschrift wratziekte betreft alleen de kerngebieden.

Aanscherping teeltvoorschrift in kerngebieden

Door de verbeterde situatie op het gebied van aardappelmoeheid in Noordoost-Nederland worden er meer poot- en consumptieaardappelen geteeld. Hierdoor zijn nu ook voorbeelden bekend van consumptieaardappelen in de kerngebieden met geen of onvoldoende resistentie tegen wratziektefysio 18. Dit ondermijnt het doel waarvoor de kerngebieden zijn ingesteld. Vandaar dat lijst T de leidende rassenlijst wordt voor alle aardappelteelt in deze gebieden. Daarnaast is er een nieuw kerngebied ingesteld ten oosten van Veendam. Meer informatie over het teeltvoorschrift wratziekte staat op de website van de NVWA en de website van de NAK.

Teeltvoorschrift: van en voor de sector

Bij de overdracht van de teeltvoorschriften in 2014 van Productschap Akkerbouw naar het ministerie van LNV zijn afspraken gemaakt over hoe het bedrijfsleven bij deze regels betrokken blijft. Het bedrijfsleven kan breed gedragen voorstellen (vanuit de teelt en eventueel betrokken andere schakels in de keten) voor actualisatie van teeltvoorschriften voorleggen aan het ministerie van LNV. Bij de onderlinge afstemming en het aanbieden van deze voorstellen is BO Akkerbouw het aanspreekpunt voor het agrarische bedrijfsleven.