13-02-2023

Fabels en feiten over de beheersing van M. chitwoodi en M. fallax

Tijdens de Delphy Pootgoedaardappeldag op 31 januari presenteerden Klaas Schenk en Peter Boutkan belangrijke bevindingen uit het in 2018 opgestarte Plan van Aanpak Meloidogyne. Zij lieten verschillende beheersmogelijkheden zien op het gebied van waardplanten, inundatie en resistente bietenrassen. Het Plan van Aanpak Meloidogyne wordt gefinancierd door BO Akkerbouw.

Peter Boutkan

"Het is een feit dat chitwoodi meer voorkomt dan de sector wil weten. Pootgoedtelers die stellen dat ze geen chitwoodi hebben en het ook nooit zullen krijgen, is een fabel"

Dit was de opening van de presentatie van Klaas Schenk en Peter Boutkan over het onderzoeksprogramma Plan van Aanpak Meloidogyne. Klaas Schenk is lid van de LTO-vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroente en voorzitter van het Plan van Aanpak Meloidogyne. Peter Boutkan is werkzaam bij Agrico en lid van de stuurgroep.

Beheersmogelijkheid: gewasrotatie en waardplanten

Gewasrotatie speelt een belangrijke rol bij de beheersing van de aaltjes. Uit het onderzoek bleek dat aaltjes op veel gewassen overleven. Zwarte braak of de teelt van een niet-waardgewas blijkt een effectieve maatregel voor de versnelde afbraak van de populatie. Na het onderzoek is voor M. chitwoodi en M. fallax het bekende aaltjesschema op een aantal plaatsen aangepast. Zo worden uien nu aangemerkt als een matige tot goede waard en zijn er rasverschillen in suikerbieten en luzerne. Opvallend is dat M. fallax meer waardplanten kent dan M. chitwoodi.

"Door slim gebruik van het aaltjesschema, kunnen akkerbouwers sturen met hun rassenkeuze"

Beheersmogelijkheid: inundatie

Een ander belangrijk resultaat is de officiële erkenning van inundatie als een effectieve maatregel tegen M. chitwoodi en M. fallax. Melden van inundatie als bestrijdingsmiddel betekent dat de aardappelteelt na inundatie onderzocht wordt door de NAK. Als deze teelt vrij is van M. chitwoodi en M. fallax worden de maatregelen op het perceel beëindigd. Dit betekent dat het perceel geen risicostatus meer heeft en dat de onderzoeksplicht voor de volgende aardappelteelt vervalt. Uit het onderzoek bleek dat voor een optimale werking het land minimaal twaalf weken onder water moet staan bij een gemiddelde dagtemperatuur van 16 graden.

Beheersmogelijkheid: resistente bietenrassen

Wageningen University & Research (WUR) heeft de afgelopen jaren het resistentieniveau van enkele nieuwe bietenrassen voor M. chitwoodi en M. fallax onderzocht in potproeven en een veldproef. Uit dit onderzoek bleek dat deze nieuwe bietenrassen een zeer hoog resistentieniveau tegen M. chitwoodi en M. fallax hebben. Deze rassen zijn dan ook een waardevolle aanvulling op de beheersmogelijkheden voor deze twee aaltjessoorten.

Plan van Aanpak Meloidogyne

In 2018 is het Plan van Aanpak Meloidogyne opgestart vanuit LTO Nederland, NAV en BO Akkerbouw. Het doel is om door middel van kennisontwikkeling en -overdracht M. chitwoodi en M. fallax beter te kunnen beheersen. Vanuit onderzoek en voorlichting wordt nieuwe kennis opgedaan en actief gedeeld met de verschillende doelgroepen. Dit jaar vinden nog enkele onderzoeken plaats.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid. BO Akkerbouw financiert het Plan van Aanpak Meloidogyne.

Meer informatie