14-02-2023

Mogelijkheden 2:10 aardappelteelt uitgebreid

Op verzoek van BO Akkerbouw is de ontheffingsmogelijkheid voor twee op tien (2:10) aardappelteelt verruimd. Deze ontheffing maakt het mogelijk om twee jaar aardappelen te telen na acht jaar geen AM-waardplanten (voornamelijk aardappelen) op het perceel. Dit biedt meer mogelijkheden voor aardappelteelt op huurpercelen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft ingestemd met de verruiming van de voorwaarden. Telers kunnen de ontheffing aanvragen bij de NAK.

Veranderende omstandigheden

In het overgrote deel van Nederland geldt het teeltvoorschrift dat slechts één keer in de drie jaar (1:3) op hetzelfde perceel aardappelen geteeld mogen worden. Via een ontheffing mag hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld voor twee aaneengesloten aardappelteelten na acht jaar gras (2:10). Bert Waterink van BO Akkerbouw legt uit: "Dit is een prima optie voor akkerbouwers om in veehouderijgebieden voor twee jaar land te huren. Echter, door de regels voor ´blijvend grasland´ kiezen veehouders er steeds vaker voor om tussendoor het grasland te scheuren voor de teelt van maïs. Hierdoor werd het steeds moeilijker om percelen te vinden die voldoen aan de voorwaarden. Telers hebben daarom gevraagd om bij de voorwaarden voor 2:10 uit te gaan van acht jaar geen AM-waardplant op hetzelfde perceel."

Onderzoek naar effect van 2:10 aardappelteelt

Wageningen University & Research (WUR) heeft onderzoek gedaan naar het effect van 2:10 aardappelteelt. "Twee keer aardappelen in tien jaar op hetzelfde perceel bleek geen onaanvaardbare verhoging van het risico op vermeerdering en verspreiding van aardappelmoeheid op te leveren", geeft Bert aan. “Bij percelen met een geschiedenis op het gebied van aardappelmoeheid, kan voor de zekerheid gekozen worden voor resistente rassen.”

Meer informatie

Op de website van de NAK staat meer informatie over het teeltvoorschrift aardappelmoeheid. Daar staat ook een link naar het aanvraagformulier en de toelichting voor de ontheffing vruchtwisselingsvoorschriften aardappelen. Onder teeltvoorschriften vind je een overzicht van alle teeltvoorschriften.