20-02-2023

Webinars zetten in op uitdagingen in de sector

Gewasbescherming in relatie tot milieu en water is een actueel thema. BO Akkerbouw draagt graag bij aan oplossingen die zorgen voor een verbetering van de waterkwaliteit en het milieu. We zijn één van de initiatiefnemers van de webinars ´Milieu Indicator Gewasbescherming: van rekenmodel naar praktijk´ en ´Middelenpakket uit de sloot´. Twee vraagstukken waarbij het goed is om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar oorzaken en oplossingen.

Rooien aardappelen akker water 1127 BO Akkerbouw lr

Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG): van rekenmodel naar praktijk

De bedoeling van de MIG is dat akkerbouwers en hun adviseurs de milieu-impact van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in kaart kunnen brengen. Door dit inzicht kunnen zij deze waar mogelijk verlagen. In dit webinar gaan we in gesprek met diverse partijen vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven, de keten, certificerende instellingen en maatschappelijke organisaties over wat de MIG is, hoe het verdere ontwikkeltraject er dit jaar uitziet en hoe de systematiek vanaf 2024 in de praktijk gebruikt kan worden.

Webinar Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG)

dinsdag 7 maart | 15:00 uur

Meld je hier aan
Logos webinar MIG

Webinar ´Middelenpakket uit de sloot´

Volgens metingen van waterschappen zijn de waardes in het oppervlaktewater van gewasbeschermingsmiddelen te hoog. In dit webinar zoomen we in op die normoverschrijdingen, de oorzaken en mogelijke oplossingen. Waar gaat het precies mis? Wat zijn handige tips en waar moet je op letten? Wat zijn succesvolle initiatieven?

Webinar Middelenpakket uit de sloot

woensdag 8 maart | 19:30 uur

Meld je hier aan
Logos LTO BO DAW

Actieplan Plantgezondheid

Beide webinars zijn een activiteit vanuit het Actieplan Plantgezondheid. Binnen dit Actieplan bundelen BO Akkerbouw en haar twaalf leden hun krachten en inspanningen. Om zo te zorgen dat akkerbouwers in kunnen spelen op actuele thema´s zoals klimaatverandering en een krimpend pakket aan gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook informatie krijgen over vraagstukken zoals bodemgezondheid en biodiversiteit. Met kennis, middelen en techniek ondersteunen we akkerbouwers bij de verduurzaming van de teelt.