27-03-2023

‘Meer plantaardig en biobased biedt perspectief’

Arjan de Rooij was de afgelopen vijftien jaar directeur agro bij Royal Avebe. Per 1 april legt hij deze functie neer om meer tijd te hebben voor zijn familiebedrijf. Daarmee komt ook een einde aan zijn bestuursperiode bij BO Akkerbouw waar hij met plezier op terugkijkt. ‘Het is belangrijk om als akkerbouw één geluid naar buiten te brengen.’

Arjan de Rooij

Voor wie Royal Avebe niet kent, wat doen jullie precies?

“Avebe is een coöperatie met ruim 2.000 leden in Nederland en Duitsland. We houden ons bezig met het verwerken van aardappelen voor de productie van zetmeel en eiwit. Deze worden als ingrediënt gebruikt voor verschillende toepassingen, met name in de levensmiddelenindustrie. Zo is zetmeel veel te vinden in soepen en sauzen, maar ook steeds vaker in biobased materialen. Eiwitten uit aardappelen zijn een plantaardig alternatief voor dierlijke eiwitten. Je vindt ze onder andere in snoepgoed en plantaardige vlees- en zuivelvervangers.”

Wat is jouw rol binnen de organisatie?

“Ik ben sinds 2008 directeur agro en daarmee verantwoordelijk voor de grondstofvoorziening, coöperatiezaken en ons kweek- en pootaardappelbedrijf Averis Seeds. Eind van deze maand stop ik in deze functie om meer tijd te kunnen besteden aan ons familiebedrijf. Iets heel anders dan akkerbouw: hotel-restaurant Geertien in Muggenbeet, een plaatsje tussen Blokzijl en Giethoorn.”

Wat betekent dit voor je rol binnen het bestuur van BO Akkerbouw?

“Sinds de oprichting van BO Akkerbouw in 2014 ben ik betrokken als bestuurslid. Met veel plezier. BO Akkerbouw is een belangrijke organisatie, die partijen in de akkerbouw samenbrengt om één geluid naar buiten te brengen. Maar stoppen bij Avebe betekent ook een einde aan deze bestuursperiode. Mijn opvolgster bij Avebe, Marleen de Rond-Schouten, is voorgedragen als vervanger.”

Hoe heb je de samenwerking van ketenpartijen binnen BO Akkerbouw ervaren?

“Als heel positief! Hierdoor zijn we in staat om gezamenlijk zaken op te pakken die verder reiken dan de individuele bedrijven en organisaties. Akkerbouwers hebben een bouwplan, terwijl ketenpartijen vaak actief zijn in één gewas of keten. BO Akkerbouw kan bouwplan overschrijdende thema’s oppakken, zoals gewasbescherming, bodembeheer en mestbeleid. Dat gebeurt met een steeds professionelere organisatie. In de beginjaren waren we vooral druk met initiëren. Nu zien we de uitwerking van onze sectorbrede samenwerking en een meer proactieve werkwijze. De inzet op het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, de ontwikkeling van de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw, het Actieplan Plantgezondheid en het programma Onderzoek en Innovatie zijn daar mooie voorbeelden van.”

Wat is de grootste uitdaging voor akkerbouwers?

“De veranderende wet- en regelgeving die op de primaire akkerbouw en verwerkende bedrijven afkomt. Veranderingen en aanpassingen zijn van alle tijden, maar het is wel belangrijk dat er oog blijft voor het verdienvermogen en een gelijk speelveld binnen Europa. De afzet van onze akkerbouwproducten is immers voor een groot deel buiten Nederland. Ik zie hierin een belangrijke rol voor BO Akkerbouw. Daarmee zijn we als gehele sector één partij en aanspreekpunt. Zo praten we nu mee aan de sectortafel voor het Landbouwakkoord.”

En waar liggen de kansen?

“De groeiende vraag naar voedingsmiddelen van plantaardige herkomst is een enorme kans voor de sector. Hetzelfde geldt voor biobased materialen in de bouw. Dit biedt de sector perspectief. Waarbij we uiteraard produceren met oog voor natuur en omgeving. Avebe speelt met de productie van plantaardige eiwit een belangrijke rol in de eiwittransitie. Een win-win: het eiwit komt van dezelfde hectare als waar we aardappelen oogsten. Je hoeft er geen aparte teelt voor in te richten.”

“Een andere kans is genetica. Door middel van veredeling kunnen we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen optimaliseren en inspelen op ontwikkelingen rondom klimaat. Het is echter wel belangrijk dat we als sector toegang krijgen tot moderne technieken om de genetische vooruitgang te versnellen.”

Hoe ziet de akkerbouw van morgen eruit?

“Plantaardig de basis voor onze voedselconsumptie. Hierdoor zal de rol van de akkerbouw en vollegrondsgroenten binnen Nederland en andere landen in Noordwest-Europa groeien. Als sector zijn wij in staat vraaggericht te produceren: voedsel, veevoer én biobased grondstoffen voor bijvoorbeeld bouwmaterialen.”

Wat brengt de dag van vandaag?

“Ik ben druk met de afronding en overdracht van mijn taken aan Marleen.”

Hoe eet jij je aardappelen het liefst?

“Ik kan enorm genieten van gebakken aardappelen, traditioneel uit de koekenpan. Maar van tijd tot tijd een kwalitatief goed frietje is ook hartstikke lekker.”