08-03-2023

Webinar Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG) terugkijken

Als akkerbouwer of adviseur de milieu-impact van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in kaart brengen? Dat kan straks met de Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG). Over de relevantie van de MIG voor de sector, de status ervan en de doorontwikkeling richting praktijk, werd gesproken tijdens een webinar op dinsdag 7 maart 2023.

2023 3 7 webinar MIG

Webinar ‘Milieu Indicator Gewasbescherming: van rekenmodel naar praktijk’

Kijk het webinar direct terug

Door meer inzicht te krijgen in de milieu-impact van middelen, kunnen akkerbouwers en hun adviseurs deze waar mogelijk verlagen. BO Akkerbouw heeft daarom samen met LTO Nederland, GroentenFruithuis en Royal FloraHolland het initiatief genomen om de MIG af te ronden en verder te brengen. Dit gebeurt in samenwerking met IDH Trade en Natuur&Milieu. Dankzij dit initiatief kunnen boeren en tuinders de MIG straks op hun teeltbedrijf toepassen.

Maar wat is de MIG precies, hoe ziet het verdere ontwikkeltraject eruit en zou de tool vanaf 2024 in de praktijk gebruikt kunnen worden? Daarover gingen diverse partijen vanuit wetenschap, bedrijfsleven, de keten, certificerende instellingen en maatschappelijke organisaties in gesprek tijdens het webinar.

Geïnteresseerden die betrokken willen zijn bij het vervolgtraject, kunnen zich melden bij Peter Knippels via pknippels@lto.nl (bij voorkeur vóór 15 maart).