28-04-2023

Akkerbouw ziet belangrijke stappen van kabinet voor biobased

BO Akkerbouw is positief over de stappen die het kabinet op 26 april jl. heeft gezet voor het stimuleren van biobased bouwmaterialen. Door normen voor nieuwbouw aan te scherpen en het isoleren en bouwen met biobased bouwmaterialen te stimuleren, wordt de vraag naar biobased materialen in Nederland vergroot. Daarnaast investeert het kabinet in ketens en het opzetten van productielijnen. De Nederlandse akkerbouw kan nu inspelen op de groeiende vraag vanuit de bouw.

Vlas oogst

Als onderdeel van een uitgebreid pakket aan klimaatmaatregelen heeft het kabinet aangekondigd om verschillende stappen te zetten voor het stimuleren van biobased materialen. Het gaat onder meer om het aanscherpen van de zogeheten milieuprestatie-eis en een vergaande CO2-norm voor nieuwbouw, die de toepassing van biobased bouwmaterialen sterk stimuleert. Daarnaast stelt het kabinet budget beschikbaar voor het opzetten van productielijnen en de vorming van ketens. In totaal trekt het kabinet voor de maatregelen voor biobased € 200 miljoen uit.

Groeiende vraag

André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw: “Het kabinet zet hiermee belangrijke stappen. Door de normen in de bouw aan te scherpen, zal de vraag in Nederland naar biobased bouwmaterialen snel stijgen. Vanuit de akkerbouw spelen we graag op die groeiende vraag in.” Het kabinet heeft ook aangekondigd om zich in EU-verband in te zetten voor het kunnen inrekenen van CO2-reductie door koolstofvastlegging in gewassen. Hoogendijk: “Het is voor de sector van belang dat de winst voor het klimaat meetelt bij het prestaties van de akkerbouw. Zo draagt de sector zichtbaar bij aan een belangrijke maatschappelijke opgave.”

"Door de normen in de bouw aan te scherpen, zal de vraag in Nederland naar biobased bouwmaterialen snel stijgen."

De inzet van BO Akkerbouw op biobased is een van de zeven richtingen voor perspectief uit ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’. Naast de aangekondigde stappen zet BO Akkerbouw zich in voor een goed werkend systeem met koolstofcertificaten, zodat Nederlandse telers een financiële beloning kunnen ontvangen voor het vastleggen van CO2. Daarnaast is een financiële ondersteuning van telers en verwerkers bij het opzetten en opschalen van ketens van belang. Relevante teelten zoals vlas, hennep en miscanthus zouden daarbij beter moeten worden ingepast in de eco-regeling van het GLB en in het mestbeleid.

Webinar biobased bouwen

Eerder dit jaar verzorgde BO Akkerbouw in samenwerking met Nieuwe Oogst het webinar ´Biobased bouwen in opmars: een kans voor boeren?´. Deze is hieronder terug te kijken.