03-04-2023

Hardnekkig onkruid knolcyperus beheersen met integrale aanpak

Knolcyperus is een zeer hardnekkig onkruid. Steeds meer telers krijgen er mee te maken en worden geconfronteerd met een teeltverbod. Kennis om de problemen met knolcyperus beheersbaar te houden is nu gebundeld in een factsheet.

De factsheet ‘Integrale beheersing van knolcyperus’ beschrijft hoe akkerbouwers het onkruid kunnen beheersen door middel van een geïntegreerde teeltaanpak (ICM). Zo is onder meer te lezen welke gewassen in meer of mindere mate knolcyperus kunnen beconcurreren. Vezelhennep heeft daarbij de meeste potentie. Voor directe bestrijding biedt snijmais de beste mogelijkheden. Ook groenbemesters kunnen knolcyperus verminderen en een goed akkerrandbeheer is van belang.

Reeks van maatregelen

Dit en meer is te lezen in de factsheet. Deze bundelt alle maatregelen die een akkerbouwer kan nemen om knolcyperus tegen te gaan. De maatregelen zijn ingedeeld naar de vijf pijlers van geïntegreerde teelt. Dit zijn gewasdiversiteit (vruchtopvolging), rassenkeuze en teeltwijze, bodembeheer, gerichte bestrijding, en monitoring en evaluatie. Bij iedere pijler staat welke specifieke maatregelen van toepassing zijn.

Kennistransfer Plantgezondheid

De Business Unit Open Teelten van Wageningen University & Research stelde de factsheet op voor het Kennis op Maat-project Kennistransfer Plantgezondheid. Hierin werken LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO en BO Akkerbouw samen aan de ontsluiting van kennis voor telers. De kennis komt uit onderzoeksprojecten die akkerbouwers via BO Akkerbouw financierden. In dit samenwerkingsverband verschenen al eerder factsheets over functionele agrobiodiversiteit, biostimulanten en de beheersing van onkruid, Phytophthora, Alternaria en Rhizoctonia. De hele reeks is hier terug te vinden.

Actieplan Plantgezondheid

De factsheets dragen bij aan de doelen van het Actieplan Plantgezondheid. Daarmee werken BO Akkerbouw en haar leden (Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI) aan duurzame teeltmethoden. De factsheets dragen ook bij aan de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030, waar LTO Nederland partner van is.