18-04-2023

Inspiratie tijdens DPA-winterbijeenkomsten

In februari organiseerden we twee inspirerende winterbijeenkomsten, exclusief voor DPA deelnemers. Eén bij Cosun Innovation Center in Dinteloord over onderzoek naar Integrated Crop Management (ICM) met een rondleiding door het Beetlab. Tijdens de bijeenkomst bij Agrico Research in Bant werd ingegaan op de waarde van bodemkwaliteit.

Cosun ritnaaldemelt

Sprekers bij de bijeenkomst in Dinteloord waren Bert Evenhuis en Jan Willem van Roessel. Van Roessel vertelde over onderzoek naar het voorkomen en bestrijden van ziekten, plagen en onkruiden in suikerbieten. Zo loopt er op dit moment een onderzoek hoe gerst zaaien tussen suikerbieten mogelijk kan helpen om de druk van luizen te beperken. Van Roessel: "We hebben hiermee positieve ervaringen. Ons beeld is dat de luizen de bieten minder goed kunnen vinden indien er gerst tussen staat. De proeven lopen nog."

Rondleiding door BeetLab

Daarna kregen de deelnemers een rondleiding door het BeetLab. Zij kregen uitleg hoe verschillende onderzoeken uitgevoerd worden. En wat er gebeurt als je een suikerbiet of blad opstuurt naar het IRS. De kennis van de aanwezige akkerbouwers werd natuurlijk direct getest. Lukt het om een emelt van een ritnaald te onderscheiden? Ook werd stilgestaan bij de verschillende vormen van mechanische onkruidbestrijding.

Onderzoek naar werken zonder Cfs-middelen

Na de rondleiding gaf Evenhuis een toelichting op het onderzoek naar het toepassen van het raamwerk rondom Integrated Crop Management (ICM). Via proeven worden middelen ingezet die niet op een Europese lijst staan om te vervangen wanneer hiervoor een alternatief is (Candidates for subsitution).

Bodembiologie nader belicht

Gerard Korthals, onderzoeker bodemecologie bij WUR, vertelde in Bant over onderzoek naar het effect van verschillende bodemverbeteraars, de verhouding tussen schimmels en bacteriën en het bodem ecosysteem in zijn geheel.

Maarten Vossen, veredelaar bij Agrico, gaf aan hoe zij proberen in te spelen op verschillende ziekten en plagen, maar ook klimaatverandering. Na deze presentatie gaf hij een rondleiding door de onderzoeksfaciliteiten bij Agrico.

Maarten Kik, PhD kandidaat bij WUR, bracht alles samen door te vertellen over zijn onderzoek naar de economische waarde van duurzaam bodembeheer. "Ik hoop door dit onderzoek inzicht te krijgen in het conflict tussen korte termijn winst aan de ene kant en duurzaam bodembeheer op de lange termijn aan de andere kant."

Presentaties

Cosun onkruidmechanisatie
Agrico2
Agrico1