14-04-2023

Nieuwe onderzoeksfase voor Zoetwaterboeren

Bij het bedrijf van Klaas Schenk in Anna Paulowna is de samengestelde drainage uitgebreid en zijn grondwatersensoren geplaatst. Hiermee is de basis gelegd voor het onderzoeksplan 2023 van de PPS Zoetwaterboeren. Deze PPS wordt mede gefinancierd door BO Akkerbouw.

Zoetwaterboeren voorjaar 2023

"Deze extra voorzieningen hebben als doel om met irrigatie optimale teeltomstandigheden te creëren en voldoende zoet water te behouden."

Flexibel zoet watergebruik

Op een deel van de percelen in Anna Paulowna zijn zogenaamde peilregelbuizen met zonnepanelen aangelegd. Deze buizen zijn gekoppeld aan de hoofddrain en pompputten. Het geheel is aangesloten op de voorzieningen van vorig jaar. Hierdoor wordt Klaas flexibel in het gebruiken van zoet water voor de gewassen.

Andere manier van reguleren, beheren, opslaan en (her)gebruiken van water

Voor het onderzoek zijn peilvlakken gemaakt en grondwatersensoren geplaatst en geïnstalleerd. Tijdens het onderzoek wordt het tegengaan van verzilting, het langer vasthouden van water gebaseerd op de weersvoorspelling en de mogelijkheid om snel te ontwateren bij hevige neerslag getest.

Onderzoek in combinatie met gewassen

Later dit voorjaar worden acht hectare aardappels en acht hectare uien gezaaid. Na het zaaien van de gewassen richt Vertify onderzoeksvlakken in voor het agronomische onderzoek.

Zoetwaterboeren

Het bedrijf van Klaas Schenk in Anna Paulowna is sinds september 2022 dé proeflocatie voor duurzaam agrarisch waterbeheer. PPS | Zoetwaterboeren test technieken om zoet water op te slaan. Zodat akkerbouwers als watermanager hun bedrijf kunnen runnen en flexibel in kunnen spelen op (sterk) wisselende weersomstandigheden.

Open middag Zoetwaterboeren

Op donderdag 22 juni van 13.00 tot 17.00 uur organiseren we een open middag op het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk: Hoeve Lotmeer in Anna Paulowna. Tijdens een afwisselend programma van workshops en een veldexcursie worden de eerste resultaten en toepassingen in de praktijk gedeeld. Lees meer informatie over het programma en meld je snel aan!