17-04-2023

Ontwikkeling tool voor inrichting functionele groenstroken van start

Een tool die telers of adviseurs helpt bij het maken van keuzes voor het inzaaien van een groenstrook. Om zo het soortenrijkdom te vergroten en functionele groenstroken in te richten. Het bouwen van deze tool én het onder de aandacht brengen bij telers, adviseurs, studenten en docenten is het doel van het nieuwe Kennis op Maat-project (KoM) ´Ontsluiten kennis Functionele Agrobiodiversiteit´. Dit project is in april gestart.

Team KoM | Ontsluiten kennis Functionele Agrobiodiversiteit (FAB)

Het project is een vervolg op de PPS | Functionele Agrobiodiversiteit (FAB+). Binnen deze PPS is onderzoek gedaan om functionele agrobiodiversiteit succesvol in te zetten. Vanuit het nieuwe KoM-project ´Ontsluiten kennis Functionele Agrobiodiversiteit´ wordt deze kennis actief naar de doelgroepen gebracht door het ontwikkelen van een tool. Dit project wordt mede gefinancierd door BO Akkerbouw en uitgevoerd door Wageningen University & Research.

Tool brengt plantsoorten maar ook risico´s in beeld

Bas Allema, projectleider van dit KoM-project: "De tool moet vooral praktisch zijn. Door het ingeven van een bepaald doel, bijvoorbeeld het bevorderen van bestuivers, aantrekken van natuurlijke vijanden of verfraaien van het landschap, zal de tool geschikte plantensoorten tonen. Als de gebruiker ook het gewas of bouwplan invult, zal deze tool ook de risico´s op ziekten, plagen, onkruiden of aaltjes tonen."

Kennis naar praktijk brengen

Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden, Agrifirm, Artemis, BO Akkerbouw, Cosun Beet Company, Coöperatie Collectief Hoeksche Waard U.A., Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief U.A., Van Iperen, LTO Nederland, LTO Noord en NFO denken tijdens het gehele traject mee over het vormgeven, testen en implementatie van de tool bij de eindgebruikers. "`Vooraf en halverwege vragen we een gebruikersgroep om mee te kijken of de tool aansluit bij hun praktijk, we doen dit dus echt samen met de eindgebruikers. Daarnaast zullen we de tool actief naar de praktijk brengen. Het houdt dus niet op bij alleen het ontwikkelen van een tool", geeft Lotte van Dueren den Hollander, coordinator kennis bij BO Akkerbouw en penvoerder van dit project.

Actieplan Plantgezondheid

De ontwikkeling van de tool draagt bij aan de doelen van het Actieplan Plantgezondheid. Daarmee werken BO Akkerbouw en haar leden (Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI) aan duurzame teeltmethoden.