21-04-2023

‘Perspectief Nederlandse akkerbouw biedt ruimte om stappen te zetten’

Duurzaam voedsel, eiwittransitie, biobased materialen, groene energie, circulaire samenleving, biodiversiteit & landschap en klimaatbestendige omgeving. Het zijn de zeven richtingen voor het perspectief van de Nederlandse akkerbouw. Hierover werd gesproken tijdens het webinar van BO Akkerbouw op donderdag 20 april. “We hebben als sector gekeken wat wij van belang vinden en hoe we daarin met de hele keten stappen kunnen zetten.”

Webinar Perspectief van de Nederlandse akkerbouw

Webinar ‘Perspectief van de Nederlandse akkerbouw’ direct terugkijken.

Het webinar werd georganiseerd na aanleiding van de publicatie 'Ruimte voor de Nieuwe Akker! - Perspectief van de Nederlandse akkerbouw'. André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw, trapte af met een korte toelichting. “Het gaat om een gezamenlijke visie vanuit de hele akkerbouwketen”, vertelt Hoogendijk. “Wat zien we nu gebeuren en welk perspectief voor de akkerbouw zien we voor ons?” De zeven richtingen die de perspectiefnota beschrijft, bieden grondstof voor akkerbouwers om te kijken waar zij mee kunnen doen. “Op veel vlakken worden al stappen gezet, maar het is belangrijk om te kijken hoe we samen de sector nog sterker maken.”

Samen met de overheid

Als het gaat om duurzaam voedsel zet BO Akkerbouw onder meer in op weerbare teeltsystemen. “Als sector voeren we op dit vlak veel onderzoek uit”, vertelt Hoogendijk. “Maar we hebben ook de overheid nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om de toelating van groene middelen, de toepassing van nieuwe veredelingsmethoden en zeker ook consistent beleid.” Hans Meeuwis, CEO van Royal Cosun, was één van de tafelgasten en voegt daaraan toe: “We nemen als sector zelf de regie, maar we verwachten dat de overheid zich ook als partner opstelt. We moeten als sector en overheid samen zorgen voor een duurzame akkerbouw.”

"We moeten er nu voor zorgen dat er onderaan de streep een goed verdienmodel overblijft voor akkerbouwers."

Verdienmodel voor akkerbouwers

Ook op het gebied van biobased materialen is terrein te winnen. Hoogendijk noemt het aanscherpen van de normen in de bouw over het gebruik van biobased bouwmaterialen en het stimuleren van sterke ketens met een centrale rol voor Nederlandse akkerbouwers. Volgens tafelgast Tineke de Vries, voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroente, liggen er op dit vlak veel kansen. “Gewassen als vlas, hennep en miscanthus hebben alles in zich om een goede aanvulling te zijn op het bouwplan. Ze groeien snel en kunnen gebruikt worden in de bouw, in de textielindustrie, voor persoonlijke verzorgingsproducten en op termijn ook in de chemie. We moeten er nu voor zorgen dat er onderaan de streep een goed verdienmodel overblijft voor akkerbouwers.”

Bijdrage aan eiwittransitie

Dat de sector op veel vlakken al volop in beweging is, bleek ook bij het thema eiwittransitie. Meeuwis: “Als Cosun kunnen we daar een grote bijdrage aan leveren. Zo zijn we onder meer bezig om eiwitisolaat uit veldbonen te halen. Daar hoort een fabriek en afzetketen bij. Kunnen we die opzetten? Ook zijn we volop bezig om eiwitten uit reststromen halen.” Hoogendijk beaamt dat de bijdrage vanuit de Nederlandse akkerbouw aan de eiwittransitie niet nieuw is. “Maar we geloven wel dat deze nog enorm kan groeien. Daarbij kijken we niet alleen naar het versterken van bestaande teelten als zetmeelaardappelen en suikerbieten, maar ook naar nieuwe gewassen.”

Webinar terugkijken

Ook de andere richtingen voor het perspectief van de Nederlandse akkerbouw werden besproken door de tafelgasten. Daarbij was er volop interactie met de kijkers door middel van de vragen die gesteld werden. Benieuwd naar het volledige webinar? U kunt deze hier terugkijken.

'>