15-05-2023

'Het Landbouwakkoord gaat over onze toekomst'

Hilde Coolman (26 jaar) viel met de neus in de boter toen zij eind vorig jaar bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) portefeuillehouder akkerbouw werd. “Ik mocht meteen aanschuiven bij de gesprekken over het Landbouwakkoord. Het gaat vooral over 2040: dat is ónze toekomst. Daarom wordt er echt wel geluisterd naar jonge boeren.” Hilde vertegenwoordigt het NAJK ook in het bestuur van BO Akkerbouw.

Hoe ziet jullie bedrijf eruit?

“Mijn vader, oom, neef en ik hebben samen een akkerbouwbedrijf van 150 hectare in Oudeschip en Uithuizen in Noord-Groningen. We telen pootaardappelen, suikerbieten en graan op zavel/lichte kleigrond.”

Wat is er zo mooi aan het akkerbouwvak?

“Lekker buiten bezig zijn op het land vind ik heerlijk. Ik hou ook gewoon erg van planten. In Wageningen studeerde ik daarom Plantenwetenschappen, waarbij ik me specialiseerde in aaltjes en schimmels. Na mijn studie werkte ik een tijdje bij HLB, maar ik wilde meer thuis aan de slag. De functie bij het NAJK kost twee dagen per week, dus dit is een perfecte combinatie. Ik ben er trots op dat ik bij het NAJK de akkerbouw mag vertegenwoordigen. Het is een supergoed team met een enorme drive, zowel op landelijk, provinciaal als lokaal niveau.”

Wat is jouw drijfveer als NAJK-bestuurder?

“Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor de toekomst van onze sector. Veel jonge boeren zien de uitdagingen op zich afkomen en missen perspectief. Sommigen twijfelen of ze überhaupt het bedrijf willen overnemen. Dat geldt trouwens ook voor mezelf. Is een gezonde pootgoedteelt nog mogelijk in de toekomst? Bij alle uitdagingen die op de sector afkomen, is het behartigen van onze belangen harder nodig dan ooit. Bij de gesprekken over het Landbouwakkoord zat ik dichtbij het vuur. Dat is uitdagend.”

Wordt de inbreng van jonge akkerbouwers gewaardeerd?

“Het geluid van de jonge boeren wordt zeker gehoord. Ik vertegenwoordigde samen met Lotte van Dueren den Hollander het NAJK aan de sectortafel akkerbouw, vollegrondsgroente en bollenteelt. In totaal ging het om achttien partijen, onder meer BO Akkerbouw, NAV, LTO-vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroente, de verwerkende bedrijven maar ook bijvoorbeeld banken en BoerenNatuur. We hebben sectorspecifieke afspraken gemaakt, die zijn ingebracht aan de hoofdtafel. Ook daar zit het NAJK bij. Die gesprekken zijn nu in de afrondende fase.”

"Veel jonge boeren zien de uitdagingen op zich afkomen en missen perspectief"

Wat viel je op in de gesprekken aan deze sectortafel?

“De akkerbouwsector staat open voor verandering. We hebben met een realistische bril naar de toekomst gekeken, die er anders uitziet. Samen hebben we gezocht naar perspectief met een eerlijk verdienmodel.”

Hoe ziet die akkerbouw van morgen er volgens jou uit?

“De akkerbouw gaat meer gebruikmaken van robotisering en kennis opdoen via digitalisering. Verder gaan we toe naar een evenwichtige en gezonde teelt, waarin we voor gewasbescherming minder chemische middelen inzetten. Daartoe moeten we samenwerken met de natuur en kennis opbouwen van het bodemleven, insecten en schimmels. Ook zie ik kansen voor nieuwe teelten, zoals producten voor biobased bouwen. Dat is een van de zeven richtingen in ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’, de visie die BO Akkerbouw onlangs publiceerde.”

Wat vind je van Ruimte voor de Nieuwe Akker?

“Het is een vooruitstrevende visie, waarin BO Akkerbouw met alle leden het perspectief schetst van de akkerbouw. Heel goed dat we dit als akkerbouwsector gezamenlijk doen. Ook in de campagne Ruimte voor de Nieuwe Akker richting de politiek kan ik me helemaal vinden. Daarom heb ik eraan meegewerkt.”

Je bent ook bestuurslid van BO Akkerbouw. Wat is de kracht van de organisatie?

“Dat er zoveel partijen uit de hele keten samenwerken. Dat maakt het sterk. Het is verder van grote waarde dat BO Akkerbouw het gezamenlijke onderzoek coördineert. Gedegen onderzoek helpt ons meer te begrijpen over bijvoorbeeld ziekten en plagen, bemesting en teelsystemen. Dat is essentieel voor de toekomst. De bundeling van de resultaten van het onderzoek binnen Crkls helpt akkerbouwers door de bomen het bos te zien.”

Genoeg over de toekomst. Wat brengt de dag van vandaag?

“Ik ben het land aan het droogkijken. Het heeft namelijk afgelopen week veel geregend. De bieten hebben we gezaaid, het eerste deel van de aardappelen gepoot. Maar we liggen nu alweer een week stil. De voorspellingen voor deze week lijken gelukkig beter. We staan in de startblokken om de rest te poten.”

En tot slot: hoe eet jij je aardappelen het liefst?

“Stamppot staat vaak op ons menu, maar mijn vriend en ik houden ook van frites of aardappels uit de oven.”