17-05-2023

VVAK-documenten voor seizoen 2023/2024 beschikbaar

De documenten voor het schema van de Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) van het teelt- en bewaarseizoen 2023/2024 zijn vastgesteld door het Akkerbouw Certificeringsoverleg. De wijzigingen zijn omvangrijker dan voorgaande jaren door de wens om collectief te voldoen aan de internationale standaard voor duurzaamheid SAI-FSA 3.0 op niveau ´goud´. Daarvoor zijn duurzaamheidseisen toegevoegd aan de basiseisen en is de module Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB) geschrapt. Daarnaast wordt de controlefrequentie voor consumptieaardappelen aangepast naar één keer per drie jaar.

Aardappelen_sorteren_1037_BOAkkerbouw

De nieuwe eisen gaan uiterlijk twee maanden na de publicatiedatum van de documenten in. Jaarlijks beoordelen de aangesloten partijen of aanpassing van het schema nodig is. Dit gebeurt op basis van signalen vanuit akkerbouwers, ketenpartijen en certificerende instellingen. Dit heeft geleid tot het schema voor het nieuwe teelt- en bewaarseizoen.

Duurzaamheid in basiseisen VVAK en DAB-module geschrapt

Vanuit de wens om als sector collectief te voldoen aan SAI-FSA 3.0 op niveau ‘goud’ zijn duurzaamheidseisen toegevoegd aan de basiseisen en zijn deze verbreed naar alle gewassen. Bert Waterink, verantwoordelijk voor certificering binnen BO Akkerbouw: "SAI-FSA is de standaard die industrieën, grootwinkelbedrijven en fastfoodketens gebruiken om vast te stellen of leveranciers aan hun duurzaamheidseisen voldoen. Voor alle grote verwerkers van akkerbouwgewassen in Nederland is het behalen van niveau ‘goud’ van belang. Door de benodigde duurzaamheidseisen toe te voegen aan de basiseisen voldoen alle VVAK-gecertificeerde telers nu aan de vereisten voor niveau ‘goud’. Daardoor is de optionele module Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB) overbodig geworden."

Controlefrequentie consumptieaardappel omlaag

Op verzoek van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) wordt de controlefrequentie voor consumptieaardappelen gelijkgetrokken met de andere gewassen. Dit betekent dat de jaarlijkse inspectie wordt vervangen door één inspectie per drie jaar. Voor een soepele overgang krijgen de certificaten voor consumptieaardappelen die in 2023 worden afgegeven een geldigheidsduur tot de einddatum van eventuele andere gewasmodules op het bedrijf. Daarmee komen alle gewassen op een bedrijf in hetzelfde ritme van inspectie.

Telerhandleiding 2023/2024 op de website

In de Telerhandleiding 2023/2024 staan alle wijzigingen en aanvullingen gemarkeerd. Hierdoor zijn ze eenvoudig te herkennen. Akkerbouwers dienen jaarlijks de zelfbeoordeling uit te voeren. Dit kunnen ze doen door hoofdstuk 2 van de Telerhandleiding in te vullen. Met deze zelfbeoordeling nemen zij kennis van de wijzigingen en kunnen zij op tijd maatregelen nemen om (weer) aan VVAK te voldoen. Het Handboek, de telerhandleiding en de hulpdocumenten zijn te vinden op de VVAK-pagina.

Beheer en financiering VVAK

Het VVAK is een certificatieschema waaraan meer dan 7.000 akkerbouwers deelnemen. Het beheer van VVAK en de afstemming met de beheerders van de gewascertificaten vinden plaats binnen het Akkerbouw Certificeringsoverleg. Daarin zijn teelt, handel, verwerking en loonwerkers vertegenwoordigd. Het beheer van VVAK en de werkzaamheden van het Akkerbouw Certificeringsoverleg worden gefinancierd met een bijdrage van € 3,00 per VVAK-module / gewascertificaat. De certificerende instelling int deze bijdrage via de factuur die akkerbouwers ontvangen. BO Akkerbouw faciliteert het Akkerbouw Certificeringsoverleg.