12-02-2024

Akkerbouwers bepalen zelf de onderzoeksagenda: “Deel je ideeën!”

Slechte ideeën bestaan niet, vindt Klaas Schenk. De akkerbouwer uit Anna Paulowna is er daarom blij mee dat BO Akkerbouw telers oproept om hun ideeën voor onderzoek en kennisverspreiding te delen. “Het is van levensbelang dat akkerbouwers dat doen. Zo kunnen wij als praktijk onze eigen onderzoeksagenda bepalen. Ik hoop dat telers massaal gaan reageren.”

Klaas Schenk Robter Bekke

© Rob Ter Bekke Fotografie

>> Ga direct naar de oproep voor akkerbouwers om onderzoekswensen in te dienen

’Hoe regelen jullie de financiering?’ Dat is volgens de akkerbouwer de eerste vraag die buitenlandse telers stellen als zij een bezoek brengen aan zijn bedrijf Hoeve Lotmeer, de proeflocatie van het project Zoetwaterboeren. “Ik leidde pas weer een groep telers uit Egypte rond, die dat wilde weten. In dat land stuurt de overheid het onderzoek aan. Het feit dat wij als praktijk als eerste aan zet zijn, is uniek.”

Kennis om stappen te zetten

Onderzoek is essentieel voor de Nederlandse akkerbouwsector, meent Klaas, lid van de LTO-vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroente. “Als akkerbouwer heb je niet overal kennis van. En de wereld om ons heen verandert. We moeten ons voorbereiden op de verminderde inzet van gewasbeschermingsmiddelen, op nieuwe bemestingsstrategieën en op de gevolgen van klimaatverandering. Kennis is nodig om stappen te blijven zetten, zodat landbouw in de toekomst mogelijk blijft.”

Vragen van de praktijk zijn de basis

De akkerbouwer legt uit dat als je de overheid en onderzoekers hun gang laat gaan, hun ideeën leidend zijn. “Hier draaien wij het om. De vragen uit de praktijk zijn de basis.”

De ideeën en wensen van akkerbouwers worden namelijk gematcht met projectideeën van kennisinstellingen. Het Digipanel van BO Akkerbouw, dat bestaat uit akkerbouwers, prioriteert vervolgens de projectideeën. Daarna vraagt BO Akkerbouw onderzoekers om voorstellen en zoekt ze er partners bij. Als het onderzoek in de vorm van een Publiek-Private Samenwerking (PPS) gaat, past de overheid nog eens zo’n bedrag bij.

“Zo zorgt BO Akkerbouw dat voor elke euro die akkerbouwers inleggen, drie of vier euro aan onderzoek wordt gedaan. Dat zet écht zoden aan de dijk.”

Zoetwaterboeren op de goede weg

Zoetwaterboeren, waarvan de akkerbouwer uit Anna Paulowna zelf initiatiefnemer is, is ook zo’n PPS waarin een groot aantal partijen samenwerkt. Het onderzoek gaat het derde jaar in. Het zet in op een duurzaam watersysteem, dat inspeelt op verzilting en lange droge en natte perioden. Onder meer met ondergrondse wateropslag, fertigatie en peilgestuurde drainage.

“Afgelopen jaar hebben we alle waterstromen in beeld gebracht. Dit jaar gaan we een watervoorraad opslaan op 30 meter diepte. Verder gaan we de nutriëntengift via fertigatie nog beter naar gewasbehoefte inzetten. Het is een mooie ontdekkingsreis, die we samen met alle partijen maken.”

De investeringen bewijzen nu al hun waarde, vertelt de akkerbouwer. “Van de natte herfst hebben onze uien en aardappelen geen schade geleden. Het sterkt me in het idee dat we op de goede weg zijn. In juni organiseren we een open dag waarin we de kennis delen. Op de website Zoetwaterboeren kondigen we die dag aan.”

Meloidogyne aanpakken

Klaas was daarnaast voorzitter van het Plan van Aanpak Meloidogyne, waarvan BO Akkerbouw afgelopen november de kennis op een symposium presenteerde en in een brochure bundelde. “Voor dit Plan van Aanpak zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, waarbij we heel nauw hebben samengewerkt met vele partijen. Daar zijn wetenschappelijk onderbouwde gereedschappen uitgekomen, die telers direct in de praktijk kunnen inzetten om Meloidogyne te beheersen. Zoals een resistent bietenras telen, dat de aaltjespopulatie decimeert. Of inundatie inzetten, die Meloidogyne fallax en Meloidogyne chitwoodi gericht bestrijdt. Dat biedt ondernemers echt perspectief.”

Deel je ideeën

Kortom, onderzoek levert tastbare resultaten op, die akkerbouwers verder helpen. Daarom herhaalt Klaas het hier graag. “Klim in de pen en deel je ideeën voor onderzoek en kennisverspreiding.”

>> Ga naar de oproep voor akkerbouwers om onderzoekswensen in te dienen

>> Wil je weten welk onderzoek BO Akkerbouw nu al financiert? Hier vind je alle projecten