05-06-2023

Beloning van biodiversiteit: van wetenschap naar praktijk

De Publiek-Private Samenwerking BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw (BMA) is met de oplevering van het rapport ‘De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw in de praktijk. Resultaten van de praktijktoets’ afgerond. Op initiatief van verschillende ketenpartijen in de akkerbouw en de Rabobank wordt een grootschalige pilot voorbereid. Hiermee willen de partijen, samen met overheden zoals provincies, ervaring opdoen met de inzet van de monitor en het belonen van akkerbouwers voor hun prestaties op het gebied van biodiversiteit.

Groenbemester_Phaceliametbij_1039 BO Akkerbouw

De wetenschappelijke basis voor de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw staat. De monitor beschrijft de integrale set van acht kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) en berekeningssystematiek. Dit is de basis voor de beloning van akkerbouwers voor biodiversiteit.

Waardevolle inzichten door praktijktoets

Door de praktijktoets is geleerd hoe je eenvoudig data kunt verzamelen, verschillende rekenregels kunt toepassen en hoe je resultaten interpreteert. Deze praktijktoets is uitgevoerd bij zestien akkerbouwbedrijven in verschillende gebieden. De inzet op het stroomlijnen van data en het goed regelen van data-eigenaarschap kwam als belangrijke aanbeveling naar voren. Ook bleek bij enkele KPI´s finetuning nodig. Om tegemoet te komen aan het verschil in regionale omstandigheden, zoals grondsoort, is het advies om streefwaarden per regio te ontwikkelen. Het integrale aspect van de BiodiversiteitsMonitor blijft hierbij belangrijk. De ervaringen en aanbevelingen uit de praktijktoets worden meegenomen in de grootschalige pilot die nu in voorbereiding is.

"Als BO Akkerbouw werken we, samen met onze leden, graag aan een succesvolle uitrol van de monitor in de praktijk."

Goede beoordelingssystematiek en betrouwbare ‘tooling’

Het is nu tijd om de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw van de wetenschap naar de praktijk te brengen. Hiervoor is de sector aan zet. Adinda Lodders, coördinator Klimaat en Bodem bij BO Akkerbouw, benadrukt het belang van een goede beloningssystematiek en de ontwikkeling van betrouwbare ‘tooling’, waarbij de datapositie van telers erg belangrijk is. “De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw biedt publieke en private partijen de mogelijkheid om inspanningen van telers te waarderen en belonen. Als BO Akkerbouw werken we, samen met onze leden, graag aan een succesvolle uitrol van de monitor in de praktijk.”