13-05-2024

Bioplant lid van BO Akkerbouw

Bioplant, de vereniging voor biologische akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers, is lid geworden van BO Akkerbouw. Bioplant behartigt de belangen van circa 250 telers. Met het lidmaatschap van Bioplant telt BO Akkerbouw in totaal veertien leden. Tezamen vertegenwoordigen de leden van BO Akkerbouw alle schakels van veredeling, teelt, handel en verwerking van akkerbouwgewassen.

Douwe Monsma, vertegenwoordiger van het bestuur van Bioplant, wordt bestuurslid van BO Akkerbouw. Hij kijkt uit naar de samenwerking: “Wij zien biologische akkerbouwers en groentetelers als onderdeel van de Nederlandse akkerbouwsector. Door lid te worden van BO Akkerbouw kunnen wij beter samenwerken op thema’s die voor onze leden van belang zijn, waaronder onderzoek en innovatie.”

Jaap van Wenum, voorzitter van BO Akkerbouw: “We zijn heel blij met de toetreding van Bioplant tot BO Akkerbouw. Er komen veel uitdagingen op de Nederlandse akkerbouw af. Dan is het belangrijk om samen sterk te staan. Ook kansen liggen er genoeg. Met deze samenwerking met de biologische sector op sectoraal niveau sluiten we aan bij de goede samenwerking die er in de praktijk al is tussen akkerbouwers.”

Bioplant is in 2023 opgericht en werkt met andere onderdelen van de biologische primaire sector samen in Biohuis. Bioplant was reeds lid van de Taskforce Phytophthora van het Actieplan Plantgezondheid. Het lidmaatschap van Bioplant is op 1 april jl. ingegaan, waarmee Bioplant per direct is vertegenwoordigd in alle geledingen van BO Akkerbouw. Het programma Onderzoek & Innovatie van BO Akkerbouw stond altijd al open voor biologische telers en omvat ook projecten die relevant zijn voor biologische telers.