05-12-2023

BO Akkerbouw investeert 1,5 miljoen euro in onderzoek

BO Akkerbouw verlengt lopend onderzoek naar emissiearme spuittechnieken, geïntegreerde aanpak gewasbescherming op zand, gewasrestenmanagement, invloed van verzilting op klei en biobased innovatie. Ook start volgend jaar een nieuw onderzoek naar toekomstbestendig Nederlands brouwgerst. Directeur André Hoogendijk: “Deze onderzoeken zijn belangrijk voor de toekomst van de Nederlandse akkerbouw. We spelen in op zowel uitdagingen als kansen voor akkerbouwers.”

Aardappel_start_1092_BOAkkerbouw

Het bestuur van BO Akkerbouw keurde op woensdag 29 november acht onderzoeken goed. Daarmee volgde het bestuur het advies van de Sectie Teelt van BO Akkerbouw, waarin LTO Nederland, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en het NAJK vertegenwoordigd zijn. De onderzoeken sluiten aan bij de wensen van akkerbouwers en dragen bij aan een toekomstbestendige akkerbouw. Inhoudelijk sluiten de onderzoeken aan bij de visie ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’ en het Actieplan Plantgezondheid.

Investering in onderzoek

In totaal investeert BO Akkerbouw 1,5 miljoen euro in deze onderzoeken. Bij drie projecten – Geïntegreerde aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand, Gewasrestenmanagement en Brouwgerst – gaat het om Publiek-Private Samenwerkingen (PPS´en) die onder de vlag van de Topsector Agri & Food worden uitgevoerd. In totaal investeert BO Akkerbouw namens alle akkerbouwers in Nederland in ruim zeventig lopende onderzoeken.

Directeur André Hoogendijk: “De onderzoeken vertegenwoordigen in totaal een waarde van circa 12 miljoen euro. De bijdragen vanuit het bedrijfsleven en de overheid maken een verveelvoudiging mogelijk. Voor elke ingelegde euro wordt voor maar liefst acht euro aan onderzoek uitgevoerd. Op deze manier krijgen akkerbouwers echt waar voor hun geld. De onderzoeken sluiten aan bij vragen van akkerbouwers uit de praktijk.”

Enkele onderzoeken uitgelicht

De volgende twee onderzoeken worden verlengd vanwege de grote betrokkenheid van akkerbouwers en het belang van het onderzoek voor de dagelijkse praktijk:

  • Emissiearme spuittechnieken: voor het verder genereren en verspreiden van kennis in de praktijk krijgt het project Effectieve emissiearme spuittechnieken een vervolg voor twee jaar. Dit project richt zich op een optimale effectiviteit binnen de richtlijnen en keuze voor driftreducerend spuiten. Uitvoerders zijn Delphy en Wageningen University & Research (WUR).
  • Geïntegreerde aanpak gewasbescherming akkerbouw op zand: dit project is een logisch vervolg op de PPS Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand. Integrated Crop Management (ICM) begint te leven in de sector. Dit project is verlengd tot en met 2028 om een teeltcyclus van acht jaar te voltooien en de kennis verder te verspreiden in de sector. Uitvoerder is Wageningen University & Research (WUR).

De andere zes projecten zijn een verlenging van lopende onderzoeken naar biobased innovatie, gewasrestenmanagement en invloed van verzilting op klei; en nieuw onderzoek naar brouwgerst, functionele agrobiodiversiteit en de toepassing van silicium in aardappelen.

Volgend jaar kunnen akkerbouwers opnieuw hun wensen kenbaar maken voor nieuwe onderzoeken en zo sturing geven aan onderzoek en innovatie in het belang van de hele sector.