05-06-2023

BO Akkerbouw neemt deel aan innovatief hightech-programma NXTGEN HIGHTECH

Met steun van het Nationaal Groeifonds werken de komende zeven jaar ruim 330 partijen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan nieuwe hoogtechnologische machines, productietechnologieën en slimme technologische oplossingen. BO Akkerbouw werkt binnen het kerndomein agrifood mee aan het project ´Hollandse Datalinie´.

NXTGEN HIGHTECH project Hollandse Datalinie

Binnen NXTGEN HIGHTECH werken partijen samen binnen zes kerndomeinen: agrifood, biomedische productietechnologie, energie, composiet, lasersatelliet-communicatie en semiconductors. BO Akkerbouw werkt mee aan het project ´Hollandse Datalinie´, dat valt onder het kerndomein agrifood.

"Voor BO Akkerbouw is het belangrijk dat telers meer inzicht krijgen in eigen prestaties en meer regie krijgen op doelgerichte data-uitwisseling."

Eigen dataruimte met data-eigenaarschap voor teler

Het project ´Hollandse Datalinie´ organiseert voor telers de opslag, toegang en zeggenschap van bedrijfseigen data door het ontwikkelen van een dataruimte per teler. In deze digitale omgeving kunnen telers data beheren en gebruiken voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Hierdoor krijgt data meerwaarde op het eigen bedrijf. Daarnaast kunnen zij vanuit deze individuele dataruimte gecontroleerd en onder voorwaarden data uitwisselen met anderen.

Adinda Lodders, coördinator Klimaat & Bodem: "Voor BO Akkerbouw is het belangrijk dat telers meer inzicht krijgen in eigen prestaties en meer regie krijgen op doelgerichte data-uitwisseling. Deelname aan het programma Hollandse Datalinie past bij onze inzet voor de roadmap ‘Naar een data-ecosysteem in de open teelten’.”

Hollandse Datalinie verbindende activiteit binnen NXTGEN HIGHTECH

Binnen NXTGEN HIGHTECH ligt veel nadruk op innovatieve hightech oplossingen voor de landbouw van de toekomst. Alle nieuwe diensten en producten leveren data op en zullen gebruikmaken van data. Belangrijk is dat data op de juiste manier waarde krijgt met aandacht voor ethische en juridische aspecten. Dit zorgt voor de versterking van de landbouwketen. Binnen het project ´Hollandse Datalinie´ wordt actief verbinding gezocht met relevante betrokkenen.

Over NXTGEN HIGHTECH

Hollandse Datalinie wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds programma NXTGEN HIGHTECH. Dit programma gaat tot 2030 met ruim 330 partners, in meer dan 60 projecten en in zes essentiële domeinen, maar liefst € 1 miljard investeren. Daarmee levert NXTGEN HIGHTECH een significante bijdrage aan de structurele en duurzame economische groei in Nederland én bieden we oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van de energietransitie, gezondheid, veiligheid en voeding. Voor meer informatie, kijk ook op www.nxtgenhightech.nl.

NXTGEN logo diap orange