12-02-2024

Bodemteam van LNV bezoekt DPA-groep Hoeksche Waard

Kennis en ervaringen uitwisselen tussen praktijk en beleid over duurzaam bodembeheer. Dat was de insteek van het bezoek van het bodemteam van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de telersgroep van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA) in de Hoeksche Waard.

Bijeenkomst Hoeksche Waard

Het Nationaal Programma Landbouwbodems van LNV heeft als doel om in 2030 alle bodems in Nederland duurzaam te beheren. Ook is er de opgave van een jaarlijkse 0,5 Mton extra koolstofvastlegging, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord. Een grote opgave en goed om met elkaar hierover het gesprek aan te gaan.

Kennisuitwisseling over duurzaam bodembeheer

De bijeenkomst vond plaats bij Novifarm in Numansdorp. Na een korte toelichting over het DPA-netwerk, vertelde akkerbouwer Gertjan van Dueren den Hollander over duurzaam bodembeheer en de dilemma´s die daarbij komen kijken. Van Dueren den Hollander: “Duurzaam bodembeheer is een veelbesproken thema binnen onze groep. Juist omdat er geen standaard aanpak bestaat, is het fijn om met andere akkerbouwers kennis en ervaringen uit te wisselen.”

"Er bestaat geen standaard aanpak voor duurzaam bodembeheer, kennisuitwisseling is enorm belangrijk"

Duurzaam bodembeheer is maatwerk

Bart Kuiter van LNV vertelde daarna hoe binnen het bodemteam gewerkt wordt aan duurzaam bodembeheer en welke onderwerpen er spelen. “Beleid op andere thema’s kunnen soms nadelig uitwerken voor duurzaam bodembeheer, omdat ze gericht zijn op andere doelen. Hier zijn interessante discussies over gevoerd die het bodemteam weer kan bespreken binnen het ministerie.”

Ook stonden aanwezigen stil bij het begrip ´duurzaam bodembeheer´. Volgens akkerbouwers is dit niet te vatten in één begrip. Telers doen hun best om de bodem zo goed mogelijk te beheren. Soms wordt hiervoor niet-kerende grondbewerking ingezet, maar in andere gevallen betekent dit ook spitten of juist ploegen. Het blijft afhankelijk van het weer, het gewas dat wordt geteeld, de conditie van de bodem, groenbemesters en andere zaken. Met nieuwe inzichten in elkaars uitdagingen werd de dag afgesloten. Kuiter: “Ontzettend waardevol om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen praktijk en beleid.”

Over het DPA

BO Akkerbouw faciliteert sinds 2021 het DPA, dat voortborduurt op het netwerk van Stichting Veldleeuwerik. Heb je vragen of wil je deelnemen? Op de pagina Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw vind je meer informatie. Of stuur een e-mail naar dpa@bo-akkerbouw.nl.