24-01-2024

Brochures AM en Meloidogyne vol praktische tips

Aardappelmoeheid (AM) en Meloidogyne kunnen grote schade veroorzaken in de aardappelteelt. Om knelpunten aan te pakken voert BO Akkerbouw voor beide plagen een Plan van Aanpak uit. Alle kennis is gebundeld in twee brochures vol praktische maatregelen waar jij als akkerbouwer je voordeel mee kan doen.

Symposium Pv A Dirk Jan Beuling Evelien Drenth en Klaas Schenk

BO Akkerbouw voert in totaal vijf verschillende Plannen van Aanpak uit. “Er is in 2017 met de aardappelsector een analyse gemaakt van de grootste knelpunten in de aardappelteelt”, vertelt coördinator Evelien Drenth. “Daaruit zijn vier onderwerpen naar voren gekomen: AM, Meloidogyne, Ditylenchus dipsaci (stengelaaltjes) en Erwinia. Later is daar wratziekte aan toegevoegd.” BO Akkerbouw financiert de Plannen van Aanpak met middelen die zijn overgedragen van het voormalige Productschap Akkerbouw. Een unieke kans om met vertegenwoordigers uit de hele aardappelketen onderzoek te doen en de problemen aan te pakken. “Zie het als een koepelplan met heel veel deelonderzoeken”, vertelt Drenth. “De paraplu-aanpak zorgt ervoor dat we alle facetten integraal oppakken.”

Kennisverspreiding

Onderzoek heeft bij alle Plannen van Aanpak veel nieuwe kennis opgeleverd. Die kennis wordt onder meer verspreid via kennisplatform Crkls, nieuwsbrieven, artikelen en presentaties op bijeenkomsten. Ook wordt kennis waar mogelijk geïntegreerd in bestaande tools, zoals het aaltjesschema. Drenth: “Bij AM en Meloidogyne zien we heel praktische beheers- en bestrijdingsmaatregelen. Door deze in brochures te bundelen met bestaande kennis, ontstaan twee handzame documenten met alles wat we tot nu toe over de plagen weten en voor telers relevant is.”

Nuttige tools

“Akkerbouwers, erfbetreders en adviseurs reiken we met de AM-brochure nuttige tools aan”, vertelt akkerbouwer Dirk Jan Beuling, voorzitter van de stuurgroep Plan van Aanpak AM. “De rassenkeuzetoetsen zijn bijvoorbeeld doorontwikkeld. Deze geven telers inzicht in welk ras op hun perceel past. Ook staat in de brochure hoe telers zeef- en sorteergrond AM-vrij kunnen maken, hoe zij aardappelopslag kunnen bestrijden en welke hygiënemaatregelen zinvol zijn.”

Aaltjes aanpakken

Ook het Meloidogyne-onderzoek leverde veel kennis op. “Daarmee kunnen we de aaltjes M. chitwoodi en M. fallax aanpakken”, vertelt Klaas Schenk, akkerbouwer en voorzitter van de stuurgroep Plan van Aanpak Meloidogyne. “Zo blijkt intensieve bemonstering na een waardplant een goed beeld te geven van de aanwezigheid van deze aaltjes. Met een slim bouwplan, bedrijfshygiëne en schoon uitgangsmateriaal kunnen akkerbouwers Meloidogyne beheersen. Inundatie zorgt zelfs voor volledige bestrijding ervan.”

Onmisbaar naslagwerk

De resultaten tonen volgens Schenk aan dat elk besmet perceel met de juiste maatregelen weer gezond kan worden. “De brochure is onmisbaar voor elke akkerbouwer en adviseur. De kennis is namelijk pas echt waardevol als alle betrokkenen deze toepassen. Dat kan mij niet snel genoeg gaan.” Hetzelfde geldt voor AM. “Ik ben trots op wat wij in de afgelopen jaren voor elkaar hebben gekregen”, vertelt Beuling. “We ontwikkelden kennis én werkten aan bewustwording door bemonstering bij telers. Een goede zaak, want meten is weten.”