23-10-2023

Corné Kempenaar, per 1 januari Coördinator Data & Precisielandbouw

Per 1 januari 2024 start Corné Kempenaar als Coördinator Data & Precisielandbouw bij BO Akkerbouw. Tot eind 2023 werkt hij als senior onderzoeker bij Wageningen Plant Research in hetzelfde werkveld van data en precisielandbouw.

Corné wordt bij BO Akkerbouw verantwoordelijk voor het uitvoeren van acties uit de Roadmap voor een data-ecosysteem in de open teelten. De roadmap is een gezamenlijk initiatief van BO Akkerbouw, RVO.nl, Wageningen University & Research en het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit. Daarnaast neemt Corné namens BO Akkerbouw deel aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw, de PPS Data op orde in de open teelten (DOOPT) en aan het project Hollandse Datalinie dat onderdeel is van het Groeifondsproject NXTGEN HIGHTECH. Bij al deze activiteiten staat de datapositie van telers centraal.

Datapositie van telers moet beter

Corné Kempenaar benadrukt het belang van een sterke datapositie voor telers: "Grip op data is nodig om precisielandbouw en data-gedreven landbouw verder te brengen." Binnen de roadmap staat de ontwikkeling van een eigen dataruimte per teler centraal. Vanuit BO Akkerbouw coördineert Corné dit traject: "Ik zet daarbij graag mijn netwerk en kennis van de landbouw in om samen met andere partijen te werken aan een goede en veilige oplossing voor telers. Een eigen digitale omgeving waarin telers gecontroleerd eigen data kunnen analyseren en delen met anderen."

Praktijk- en wetenschappelijke kennis

Corné startte zijn loopbaan op een akkerbouwbedrijf in Zuid-Holland. Hij vulde deze ervaring academisch aan bij Wageningen University (MSc Plantenziektenkunde en een PhD in biologische onkruidbestrijding). Vervolgens verbreedde hij zijn kennis en expertise met diverse onderzoeksprojecten op het brede thema van precisielandbouw en deeltijdfuncties bij Aeres en Ctgb.

André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw: “Ik ben blij met Corné als collega bij BO Akkerbouw. Hij is een boegbeeld in het werkveld van data en precisielandbouw met de juiste kennis en kwaliteiten om de sector echt verder te brengen.”