23-10-2023

De akkerbouw heeft een sleutelrol in de eiwittransitie

De Nederlandse akkerbouw kan een grote bijdrage leveren aan de eiwittransitie. Dit werd op verschillende manieren duidelijk tijdens het middag- en avondprogramma van het Plant the Future Diner op donderdag 12 oktober in Den Haag. Ook dit jaar was BO Akkerbouw hoofdsponsor van dit evenement. André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw: "Wij vinden het belangrijk om samen met beleidsmakers en partijen in de voedselketen te spreken over hoe we van plantaardig ´het gezonde normaal´ kunnen maken en wat hiervoor nodig is.”

Link tussen gezondheid en plantaardige voeding

De overheid stuurt aan op een consumptiepatroon met minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten. Het thema van het Plant the Future Diner was dit jaar ´Plantaardig het Gezonde Normaal´. Samen met betrokken partijen werd tijdens het middag- en avondprogramma de link gelegd tussen gezondheid en een meer plantaardig dieet. Hierover ging een brede vertegenwoordiging uit de gezondheidssector, wetenschap, bedrijfsleven, financiële en non-profit sector met elkaar in gesprek.

"We willen dat het bij de eiwittransitie ook over gezondheid gaat"

Bijdragen aan maatschappelijke opgaven

“We hebben op dit moment te maken met twee belangrijke opgaven: klimaatverandering en gezond voedsel. Voor de klimaatopgave is het belangrijk om de transitie te maken van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Maar we willen dat het bij de eiwittransitie ook over de gezondheid gaat", geeft Hoogendijk aan. De Nederlandse teelt van akkerbouwproducten is volgens hem belangrijk voor de toekomst. "Akkerbouwers zorgen voor gezond voedsel, duurzaam geteeld met een positief effect op klimaat en de bodem. Met bijpassende sterke ketens kunnen eiwitteelten een nuttige toevoeging zijn aan het bouwplan van Nederlandse akkerbouwers."

Ruimte voor de Nieuwe Akker

Aan het einde van het diner kregen alle deelnemers een goedgevulde goodiebag mee met daarin ook het visiedocument ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’. Deze visie is eerder dit jaar opgesteld door BO Akkerbouw en haar leden. Eiwittransitie is één van de daarin genoemde zeven perspectieven. Meer weten? Bezoek de website ruimtevoordenieuweakker.nl.

De akkerbouw heeft een sleutelrol in de eiwittransitie

2023 10 26 Tc V Plantthefuturediner23 1
2023 10 26 Tc V Plantthefuturediner23 12
2023 10 26 Tc V Plantthefuturediner23 40
2023 10 26 Tc V Plantthefuturediner23 70
2023 10 26 Tc V Plantthefuturediner23 114
2023 10 26 Tc V Plantthefuturediner23 131
2023 10 26 Tc V Plantthefuturediner23 168
2023 10 26 Tc V Plantthefuturediner23 173

Video: Aart Jan van Dijk, Maikan Film Productions.
Foto´s: Marissa de Groot, Studio Sunny Side Up.