07-09-2023

“De plantaardige boodschap spreekt mensen aan”

Het verdienvermogen van boeren is de belangrijkste drijfveer van Marleen de Rond (39 jaar), die sinds begin dit jaar managing director Agro & Strategie bij Royal Avebe is. “Alleen als die op peil blijft, is er ruimte voor transitie. Om aan onze leden een goede prijs te kunnen betalen, richten wij ons op producten met de hoogste toegevoegde waarde. De vraag naar plantaardige ingrediënten wordt steeds groter.”

Marleen de Rond Schouten

Je werkt al je hele loopbaan in de agrarische sector. Wat boeit je?

“De sector is diep in mij geworteld. Ik ben opgegroeid in de melkveehouderijsector, studeerde en promoveerde in Wageningen. Daarna ben ik het bedrijfsleven ingerold. Eerst werkte ik bij Friesland Campina, daarna bij veevoerbedrijf ForFarmers. Twee jaar geleden heb ik de overstap naar Avebe gemaakt.

De functie van managing director Agro & Strategie heeft alles in zich waar mijn passie ligt: samen optrekken met boeren, bijdragen aan het coöperatieve model en het ontwikkelen van een strategische toekomstvisie. Dat geeft mij energie. De plantaardige sector bruist en is volop in beweging. Daar draag ik graag aan bij. Naast mijn werkzaamheden bij Avebe run ik samen met mijn man ‘Zuiderzeevarken’, een varkenshouderijconcept in West-Friesland.”

Wat viel je op toen je bij Avebe startte?

“Het is één grote familie. Zowel onze medewerkers als de 2300 Nederlandse en Duitse leden voelen zich emotioneel verbonden met het bedrijf en gezamenlijk verantwoordelijk voor de toekomst. De plantaardige boodschap spreekt iedereen aan. Uit aardappelen maken we mooie, natuurlijke producten van eiwit en zetmeel, zoals PerfectaSOL® en ElianeTM. Deze ingrediënten hebben een lage footprint, zijn allergeenvrij en een goede vervanger voor dierlijke producten. De maatschappelijke vraag ernaar wordt steeds groter.”

Je maakt nu ook deel uit van het bestuur van BO Akkerbouw. Hoe belangrijk vind je dat?

“Ik ben ontzettend blij en trots dat we ons als akkerbouwsector in BO Akkerbouw hebben verenigd. Akkerbouwers – die ook onze leden zijn – en de verwerkende industrie vormen zo samen een stem naar politiek Nederland. In de hele breedte: tarwe, suikerbieten, aardappelen en meer. Juist omdat we dat collectief doen, hebben we iets in de melk te brokkelen. Bijvoorbeeld bij de discussie over de wintergewassen vorig jaar.”

Beschouw je die belangenbehartiging als belangrijkste taak?

“Absoluut. We hebben een onstuimige periode achter de rug met besprekingen over het Landbouwakkoord. BO Akkerbouw was daarin gesprekspartner. In die tijd hebben we enorm veel met elkaar gediscussieerd. Iedereen doet mee, alle partners hebben een stem. We komen dan met een gedragen standpunt naar buiten.

Behalve belangenbehartiging vind ik pre-competitieve zaken als duurzaamheid en kwaliteitscertificering belangrijke taken voor BO Akkerbouw. Overigens kunnen we bij deze onderwerpen van de zuivelsector leren. Daar is een aparte organisatie opgezet voor de ontwikkeling van een duurzame zuivelketen.”

"Als sector komen we nu geen stap vooruit, omdat de regels ontbreken"

Hoe ziet de akkerbouw van morgen eruit?

Een sector die scherp aan de wind vaart. En die voldoet aan de laatste duurzaamheidseisen en rekening houdt met het parklandschap dat we in Nederland steeds meer hebben. Akkerbouwers spelen daarop in met nieuwe teelttechnieken en een gebalanceerd bouwplan. Dat zal mogelijk met een andere mix van gewassen en rassen zijn om tegemoet te komen aan fytosanitaire uitdagingen. Essentieel is dat de akkerbouwer voldoende verdienvermogen behoudt. In de perspectiefnota Ruimte voor de Nieuwe Akker van BO Akkerbouw komen al deze aspecten terug.”

Wat is nodig om dat toekomstbeeld te realiseren?

“Een overheid met visie die zorgt voor heldere wetgeving. Het is cruciaal dat die wetgeving er komt, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtegebruik en duurzaamheid. Als sector komen we nu geen stap vooruit, omdat de regels ontbreken. Iedereen wacht af. Dat vind ik een gemiste kans.”

Wat brengt de dag van vandaag voor jou?

“Spannende gesprekken over de plek van Avebe in het bouwplan. De hoge prijzen voor consumptieaardappelen de afgelopen maanden zorgen voor concurrentie op de akker. Ondanks dat heb ik alle vertrouwen in de toekomst, want we zijn een solide en betrouwbare partner voor onze leden. We kunnen een goede prijs uitbetalen door ons te richten op producten met unieke en onderscheidende toegevoegde waarde.”

Hoe eet jij jouw aardappelen het liefst?

“Gekookt, met een beetje zout en jus. Doordeweeks maakt mijn man die meestal klaar, omdat ik vaak onderweg ben. Of oma en opa koken, want ook zij zijn er regelmatig voor onze zoons van 12 en 8 jaar.”