03-08-2023

DPA-stuurgroep

Om het netwerk bottom-up gestructureerd te laten functioneren, is er een stuurgroep in het leven geroepen. Deze bestaat uit zes akkerbouwers uit verschillende delen van Nederland. De stuurgroep heeft als taak om de koers van het DPA te bepalen en focusonderwerpen vast te stellen. Ook denken zij mee over de hoogte van de eigen bijdrage en het nog beter laten functioneren van ondernemersgroepen.

De stuurgroep denkt mee over alle aspecten binnen het netwerk

De leden van de stuurgroep komen ongeveer twee keer per jaar bij elkaar. Zij bespreken de voortgang van het netwerk en denken mee over actuele zaken.

Vorig jaar is een oproep gedaan voor geïnteresseerde leden om de stuurgroep te versterken. Op dit moment bestaat de stuurgroep uit Tejon de Regt, Arnout den Ouden, Jan Reinier de Jong, Gert Sterenborg en Stephan van der Veldt. Deze groep vormt al een goede spreiding over Nederland. Wel zou een vertegenwoordiger vanuit Zuidoost-Nederland nog een goede aanvulling op de stuurgroep zijn.

Dus: als jij geïnteresseerd bent en graag actief wilt bijdragen aan het sturen en ontwikkelen van het DPA, meld je dan aan bij Lotte van Dueren den Hollander, coördinator van het DPA-netwerk, dpa@bo-akkerbouw.nl.