10-06-2024

Drukbezochte open middag Zoetwaterboeren: duurzaam waterbeheer in de praktijk

Afgelopen donderdag verwelkomde het projectteam van het onderzoeksproject Zoetwaterboeren ruim 90 belangstellenden tijdens een drukbezochte open middag in Anna Paulowna. De aanwezigen ontdekten tijdens een veldexcursie hoe een duurzaam watersysteem het teveel aan regenwater op kan vangen om het later in het groeiseizoen weer te kunnen gebruiken.

IMG 4066

De uitdaging van klimaatverandering en waterbeheer

Klimaatverandering, bodemdaling, verslechterende bodemstructuur en verzilting maken zoet water steeds schaarser. Het PPS-onderzoeksproject Zoetwaterboeren zoekt naar oplossingen om deze uitdagingen aan te pakken. Tijdens de open middag met het thema ‘van resultaten naar praktische handvatten’ ontdekten akkerbouwers, erfbetreders, adviseurs, onderzoekers en beleidsmedewerkers hoe een duurzaam watersysteem kan bijdragen aan effectief waterbeheer. De deelnemers waardeerden de praktische inzichten en de mogelijkheid om de nieuwste technieken in waterbeheer van dichtbij te zien.

Duurzaam waterbeheer in de praktijk

Het onderzoeksproject, dat zich afspeelt op het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk, heeft in twee jaar interessante inzichten opgeleverd. Tijdens de veldexcursie maakten de bezoekers kennis met de verschillende onderdelen van het duurzame watersysteem. De essentie hiervan is om regenwater uit natte perioden op te vangen en vast te houden, zodat het tijdens droge periodes in het groeiseizoen kan worden gebruikt. Bezoekers zagen via verschillende informatiepunten hoe je water kunt oogsten, opslaan, zuiveren en later weer kunt toedienen.

Met behulp van data van sensoren, satellieten en modellen wordt het proces van waterbeheer gemonitord en geoptimaliseerd. Daarnaast werd er aandacht besteed aan de samenhang met de mineralenkringloop en fertigeren, een combinatie van water geven en bemesten.

Over Zoetwaterboeren

Zoetwaterboeren is een vierjarig PPS-project dat zich richt op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam watersysteem in de praktijk. In de volle breedte: van wateraanbod, -opslag, -zuiveren, -gift tot waterkwaliteit. In het project worden tools en oplossingen ontwikkeld voor agrariërs om effectief als watermanager te opereren en flexibel in te spelen op wisselende omstandigheden. Het uiteindelijke doel is om agrariërs in staat te stellen de beschikbaarheid van voldoende zoetwater te waarborgen en zelfvoorzienend te zijn.

Sfeerimpressie

De gemeente Hollands Kroon heeft een sfeerimpressie van deze open middag gemaakt om bewoners van Hollands Kroon te informeren over dit bijzondere onderzoeksproject in de gemeente.