24-01-2024

Duurzaam bodembeheer, de basis voor ieder akkerbouwbedrijf

Tien jaar onderzoek naar duurzaam bodembeheer heeft veel kennis opgeleverd. Deze kennis is vertaald in verschillende tools en factsheets waar je direct mee aan de slag kunt.

Beter Bodembeheer

Kennis is praktisch toepasbaar door factsheets en tools

Wat kan niet-kerende grondbewerking, het aanvoeren van extra compost, het toedienen van maaimeststoffen en het telen van groenbemesters bijdragen aan goed bodembeheer? Binnen de Publiek Private Samenwerking (PPS) Beter Bodembeheer is deze kennis verwerkt in schema’s met bodemmaatregelen voor klei- en zandgrond. Deze geven in één oogopslag duidelijkheid over de effecten van maatregelen op verschillende bodem- en bedrijfsaspecten. In deze schema´s kun je doorklikken naar factsheets met meer toelichting.

Ook is de kennis uit deze PPS verwerkt in tools zoals Best4Soil, de Gezondgewastool en de Groenbemesterkeuzewijzer. Verschillende tools voor akkerbouwers en adviseurs die ingezet kunnen worden voor een advies op maat om de gezondheid en vruchtbaarheid van de bodem te behouden en te verbeteren.

Over de PPS Beter Bodembeheer

In de PPS Beter Bodembeheer, onder de vlag van de Topsector Agri & Food, hebben verschillende partijen de afgelopen tien jaar laten zien dat een goed functionerende bodem cruciaal is. Dit PPS-project is medegefinancierd door BO Akkerbouw. De PPS is in de zomer van 2023 afgerond, maar de ontwikkelingen in bodemonderzoek gaan verder. Een gezonde bodem blijft cruciaal voor de productie van gewassen, maar ook voor de bijdrage aan maatschappelijke opgaven.