03-07-2023

Gezocht: perceel voor meerjarig onderzoek naar duurzame bestrijding van ritnaalden

Voor het onderzoek Grondige Aanpak Bodemplagen zoeken we een perceel waar het afgelopen jaar graszaad heeft gestaan én waar de jaren ervoor geen gras of graan is geteeld. Via een meerjarige proef (2023-2026) gaan we samen op zoek naar alternatieve, duurzame bestrijdingsmethoden voor ritnaalden.

Het onderzoek Grondige Aanpak Bodemplagen wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR), Vertify en IRS en mede gefinancierd door BO Akkerbouw. Projectleider Arjan Mager van Vertify: "Ritnaalden vormen een steeds grotere bedreiging bij de teelt van gevoelige gewassen. Onderzoek naar alternatieve, duurzame bestrijdingsmethoden is belangrijk. Hierdoor kun je maatregelen afstemmen op de levenscyclus van de plaag. Bij een gevoelige teelt heeft het voorkomen van de opbouw van een schadelijke ritnaaldpopulatie meer effect dan het bestrijden."

Levenscyclus ritnaalden

Arjan legt uit: "De levenscyclus van ritnaalden begint met de ei-afzet door de kniptor in een aantrekkelijk gewas (gras(zaad)/graan). Na 4-6 weken komen de jonge ritnaaldjes uit het ei. In het eerste en tweede levensjaar voeden de ritnaalden zich vooral met vers, organisch materiaal uit de bodem. Ze veroorzaken dan nog (vrijwel) geen schade aan de geteelde gewassen. In het derde en vierde jaar doen ze dit helaas wel. Hierdoor kan grote schade aan gevoelige gewassen ontstaan."

De veronderstelling van onderzoekers

Onderzoekers verwachten dat het bestrijden van ritnaalden in de jongste stadia eenvoudiger is dan in de latere stadia. Binnen het onderzoek Grondige Aanpak Bodemplagen vinden al proeven plaats die zich richten op het beheersen van schadelijke ritnaaldpopulaties tijdens de teelt van gevoelige gewassen (in 2023, aardappel en gladiool). Nu worden plannen gemaakt om onderzoek op te zetten waarbij methoden en systemen in een veel eerder stadium van de levenscyclus van een ritnaald worden ingezet. Denk hierbij aan biologische bestrijding, maar ook het effect van grondbewerkingen wordt bekeken.

De onderzoeksopzet

Het plan is om de eerste behandelingen op de proefvelden uit te voeren in de zomer/herfst van 2023. Eventuele vervolgbehandelingen en het monitoren van de behandelingseffecten worden uitgevoerd in de teeltseizoenen 2024, 2025 en 2026.

Wil je meedoen?

Heb je interesse in dit onderzoek en beschik je over een perceel dat voldoet aan de specificaties? Neem dan contact op met projectleider Arjan Mager, arjanmager@vertify.nl, 06 57032188.