08-07-2024

Groenbemesterdag 2024: stikstof en structuur centraal

De proefboerderij van Wageningen University & Research (WUR) in Vredepeel stond vrijdagmiddag 28 juni in het teken van groenbemesters. Bezoekers konden die middag met eigen ogen de effecten van groenbemesters op verschillende gewassen zien.

Groenbemesterdag AA

Dit jaar vond de Groenbemesterdag plaats terwijl de gewassen nog op het veld staan. Een bewuste keuze. “Het gaat er tenslotte om wat de effecten zijn van groenbemesters op de gewassen”, geeft Maria-Franca Dekkers van de WUR aan.

Stikstof vangen en vasthouden

Groenbemesters verbeteren de bodemstructuur, leveren organische stof aan de grond en leggen stikstof vast. Een van de grote vragen is wanneer stikstof weer vrijkomt. Voor bepaalde teelten is laat inwerken wenselijk, maar komt de stikstof dan nog op het juiste moment vrij voor het hoofdgewas? Door verschillende onderzoeken wordt de mineralisatie van groenbemesters door de tijd heen nauwlettend gevolgd om hier antwoord op te geven.

Kennis delen en demonstraties

Onderzoekers deelden tijdens de Groenbemesterdag hun kennis over groenbemesters. Op Akkerwijzer is een fotoreportage te bekijken met een korte toelichting. Naast de praktische toelichting van onderzoekers, waren ook partners aanwezig om meer te vertellen over verschillende soorten groenbemesters, groenbemestermengsels en mechanisatie. Zo waren er demonstraties van inwerkmachines en een direct zaaimachine.

Kennis bij elkaar tijdens de Groenbemesterdag

BO Akkerbouw financiert verschillende onderzoeken om meer kennis over groenbemesters te verkrijgen. Het is belangrijk dat deze kennis zijn weg vindt naar het boerenerf. De Groenbemesterdag 2024 is hiervoor een belangrijk evenement. “Mooi om te zien dat veel geïnteresseerden dit jaar Vredepeel bezochten om meer kennis op te doen over groenbemesters”, geeft WUR-onderzoeker Leendert Molendijk aan.

Presentaties

Dit was de Groenbemestersdag 2024

Groenbemesterdag AC
Groenbemesterdag AR
Groenbemesterdag AB
Groenbemesterdag AM
Groenbemesterdag AJ
Groenbemesterdag AL
Groenbemesterdag A AA
Groenbemesterdag AI

Foto´s: Jorg Tönjes