12-09-2023

Groenbemesterdag brengt kennis in beeld

Tijdens de Groenbemesterdag op vrijdag 22 september krijgen telers, adviseurs en andere geïnteresseerden uitleg over wat er bekend is over groenbemesters. Dit gebeurt op de proefvelden van Wageningen University & Research (WUR) in Lelystad.

Groenbemester_Phaceliametbij_1039 BO Akkerbouw

Groenbemesters zijn een onmisbare schakel in de robuuste kringlooplandbouw. Ze voorkomen de uitspoeling van nutriënten, leggen koolstof vast, verbeteren de bodemstructuur en dragen bij aan vergroening en biodiversiteit.

Op zoek naar antwoorden

Hoewel groenbemesters al een vaste plek hebben in het bouwplan, leven er bij akkerbouwers nog veel vragen. Hoe maak ik van een groenbemester een bouwsteen van weerbaar telen? Hoe is de interactie tussen de groenbemester en de bodembiologie en bodemstructuur? Hoe voorkom ik dat ziekten en plagen zich vermeerderen? Wanneer moet ik de groenbemester onderwerken? Wat is het juiste zaaimoment? Welke groenbemester pas het beste binnen mijn bouwplan? Je leert hierover meer tijdens de Groenbemesterdag in Lelystad.

Deze gratis kennisdag wordt georganiseerd door BO Akkerbouw, Wageningen University & Research en Agrio.

De Groenbemesterdag draagt bij aan de doelen uit het Actieplan Plantgezondheid.

Groenbemesterdag 22 september

Proefvelden Open Teelten Wageningen University & Research in Lelystad

Meld je aan