06-12-2023

Het nieuws van 5 december

We blikken terug op de Kennisdag Bodem & Klimaat en het Symposium Plannen van Aanpak Aardappelteelt. Tijdens dit symposium presenteerden we twee nieuwe brochures met praktische informatie om aardappelmoeheid (AM) en Meloidogyne te beheersen. Verder onderzoeksnieuws over de bodem, onkruidbestrijding en organischestof-, stikstof- en fosfaatbalansen.

In de nieuwsbrief van dinsdag 5 december:

Wil je de volgende nieuwsbrief ook ontvangen, meld je dan hier aan.