26-03-2024

Internationale graanhandel in de spotlight tijdens Themadag Granen

Een uniek bezoek aan de Stadsgraanzuiger en verschillende sprekers uit de wetenschap en de sector die hun visie op de rol van Nederland in de internationale graanhandel belichtten. Het Maritiem Museum Rotterdam stond op maandag 25 maart in het teken van de tweejaarlijkse Themadag Granen. Deze dag is een gezamenlijk initiatief van Het Comité van Graanhandelaren en BO Akkerbouw.

Stefan Wijers verwelkomt de aanwezigen tijdens de Themadag Granen 2024 in het Maritiem Museum Rotterdam

Stefan Wijers verwelkomt de aanwezigen tijdens de Themadag Granen in het Maritiem Museum Rotterdam. © VidiPhoto.

>> bekijk direct de terugblik

De middag startte met een presentatie van landbouweconoom Petra Berkhout van Wageningen Economic Research op de ontwikkelingen in de internationale graanhandel. Berkhout nam de aanwezigen mee in een toelichting op de vraag in hoeverre Nederland daadwerkelijk een spil in de internationale graanhandel is. Aan het slot van haar presentatie benadrukte zij dat vooral op EU-niveau naar de handel gekeken moet worden.

Regionaal en internationaal

Thea Buseman van Buseman Granen BV vertelde over de rol van de regionale graanhandel. Vanuit het familiebedrijf heeft ze veel contact met akkerbouwers en met afnemers. Na de pauze ging Ted Swinkels, managing director Cefetra BV en voorzitter COCERAL, in op de uitdagingen in de internationale graanhandel. Uitdagingen op logistiek en geopolitiek vlak maar ook zijn er uitdagingen door veranderende weersomstandigheden en overheidsmaatregelen. Antoon Smits, eigenaar van het landbouwbedrijf AF Rozvolozhzyha in Oekraïne, nam de deelnemers mee in het verhaal vanuit de graanschuur van Europa.

Kansen in Nederland

Uit de presentaties en de discussie met sprekers en deelnemers kwam de belangrijke rol van de Nederlandse graanhandel in de internationale markt boven. De gunstige ligging en de ontsluiting met het achterland zorgt ervoor dat Nederland een belangrijke rol speelt in de internationale graanmarkt. André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw: “Tarwe is een belangrijk gewas in de rotatie van akkerbouwers. Met de kennis van de hele keten kunnen we in Nederland echt impact hebben.” Caroline Emmen, directeur van Het Comité ging in op de rol van de handel: “Zo klein als we als land zijn, zo groot is de rol in de internationale graanhandel. Onze sector speelt een belangrijke rol in de handel met Oekraïne en draagt daardoor mede bij aan het perspectief voor Oekraïense boeren.”

Samenwerking in de keten

De oorlog in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat de rol van Nederland in de internationale graanhandel in de belangstelling is komen te staan. Ook is er binnen de graan-, meel- en broodketen een sterke behoefte ontstaan om meer zelfvoorzienend te zijn in de productie van baktarwe. Tijdens de vorige Themadag Granen in 2022 onderschreven de ruim 150 deelnemers de Intentie van Nijkerk: Wij gaan voor eigen graan. Vorig jaar startte de Publiek Private Samenwerking (PPS) Nederlandse Baktarwe onder de vlag van de Topsector Agri & Food. BO Akkerbouw en Het Comité van Graanhandelaren werken binnen dit onderzoeksproject samen met verschillende andere partijen uit de graan-, meel- en broodketen. Projectleider Erik Reijnierse van Wageningen University & Research (WUR) gaf een toelichting op dit grootschalige onderzoek. “Dit omvangrijke onderzoeksproject heeft als doel om te onderzoeken of de knelpunten in de keten weggenomen kunnen worden, waardoor het aandeel Nederlandse baktarwe in ons brood significant groeien.”

Presentaties

Terugblik Themadag Granen 2024

Video: Krijn Schuitemaker

Stadsgraanzuiger

Unieke rondleiding op de Stadsgraanzuiger

Erik Reijnierse

Erik Reijnierse vertelde meer over de PPS Nederlandse Baktarwe

Petra Berkhout

Petra Berkhout ging in op de ontwikkelingen in de internationale graanhandel

Thea Buseman

Thema Buseman vertelde over de rol van de regionale graanhandel

Themadag Granen

Boeiende gesprekken tijdens de pauze

Ted Swinkels

Ted Swinkels ging in op de uitdagingen in de internationale graanhandel

Antoon Smits

Antoon Smits nam de deelnemers mee in het verhaal vanuit de graanschuur van Europa

Themadag Granen

Foto´s: VidiPhoto.