14-06-2021

Jaarverslag 2020: Volle kracht vooruit in uitdagend jaar

Het jaar 2020 gaat wereldwijd de boeken in als crisisjaar. Ook de akkerbouw werd geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van de coronapandemie. BO Akkerbouw pakte de handschoen op en werkte samen met andere partijen in de keten aan oplossingen. Deze en andere resultaten zijn te lezen in het jaarverslag.

Tarweveld_1041_BOAkkerbouw

Ga direct naar het digitale Jaarverslag 2020 van BO Akkerbouw.

Een sterke ketenaanpak was nog nooit zo belangrijk als in het afgelopen jaar. De akkerbouwsector kreeg niet alleen te maken met de directe gevolgen van de coronacrisis, ook de problematiek rondom PFAS en rondom kiemremming vroegen om een snelle en adequate aanpak. BO Akkerbouw heeft daadkrachtig opgetreden om problemen voor de sector zoveel mogelijk te voorkomen en waar nodig op te lossen.

“Zoals elke keer blijkt, zijn oplossingen alleen mogelijk met goede samenwerking in de keten”, zegt André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw. “Klimaat, bodem, gewasbescherming, biodiversiteit - alle belangrijke vraagstukken van de sector zijn ketenvraagstukken. Samen met onze leden en met oog voor de grote diversiteit onder akkerbouwers heeft BO Akkerbouw afgelopen jaar bewezen het verschil te kunnen maken voor de sector. Samen werken we aan de akkerbouw voor morgen!”

Enkele highlights uit het jaarverslag:

  • De aardappelsector kampte met een overschot van 1 miljard kilo fritesaardappelen als direct gevolg van de coronacrisis. BO Akkerbouw voerde het overleg in de keten én met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Door snel te schakelen kwam er binnen 50 dagen een compensatieregeling beschikbaar met een omvang van € 50 miljoen. Uiteindelijk maakten 1.200 telers hier gebruik van.
  • Akkerbouwers kregen te maken met het verbod op het gebruik van chloorprofam. Met de Taskforce Kiemremming realiseerde BO Akkerbouw samen met de betrokken leden een tijdelijke Maximale Residu Limiet (MRL). Goede communicatie in de keten zorgde voor een stevige en succesvolle aanpak.
  • De PFAS-problematiek die eind 2019 ontstond, raakte de hele akkerbouwketen. BO Akkerbouw heeft het voortouw genomen, waardoor de norm in 2020 in twee stappen is verruimd. Daarmee heeft de sector voldoende ruimte om tarragrond terug te brengen op de akkers.
  • Er zijn 27 keurmeesters officieel beëdigd met het afleggen van de eed of belofte. Een belangrijke bijdrage aan een sterk en verifieerbaar kwaliteitsbeleid van de aardappelsector.
  • BO Akkerbouw investeerde in totaal € 1,9 miljoen in vier nieuwe projecten. Door bijdragen van andere partijen en een verdubbeling door de Topsector is de totale waarde van de projecten meer dan € 8 miljoen. Een ruime verviervoudiging van de bijdrage van akkerbouwers.
  • Binnen het Actieplan Plantgezondheid kregen drie thema’s prioriteit. Voor 2020-2021 gaat het om: biologische buffering, bodemmaatlat en emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen.
  • Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) werd in oktober 2020 officieel lid van BO Akkerbouw. Daarmee heeft NAJK een volwaardige plek in de ALV en het bestuur.
  • De maandelijkse nieuwsbrief die BO Akkerbouw in juli startte, brengt kennis dichter bij de akkerbouwer. Inmiddels ontvangen zo’n 6.500 belangstellenden deze nieuwsbrief. Daarvan is 95% akkerbouwer. Aanmelden voor de gratis nieuwbrief kan online.