08-06-2023

Jaarverslag 2022: Akkerbouwsector neemt zelf initiatief

De aanzet voor een eigen perspectiefnota, de mogelijkheden van biobased materialen en het breder onder de aandacht brengen van de kansen op het gebied van de eiwittransitie. Terwijl het landelijke landbouwbeleid stil leek te staan, nam de akkerbouwsector in 2022 zelf het initiatief. Dit en meer blijkt uit het Jaarverslag 2022 van BO Akkerbouw dat nu beschikbaar is.

→ Ga direct naar het digitale Jaarverslag 2022 van BO Akkerbouw.

Dankzij de sterke ketenaanpak kon BO Akkerbouw in 2022, samen met haar leden en andere partijen in de sector, mooie resultaten neerzetten. Deze helpen de sector als geheel en de individuele akkerbouwer in het bijzonder vooruit. Zo werd de basis gelegd voor het perspectief van de Nederlandse akkerbouw. Het is niet aan de overheid om perspectief te bieden aan de agrarische sector. Het zijn ondernemers en werknemers in onze sector die elke dag aan het perspectief werken. Vanuit de akkerbouw kunnen we samen oplossingen bieden voor belangrijke maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaatverandering, duurzaam voedsel, groene energie, een circulaire samenleving en een vitaal platteland.

Als sector niet afwachten

BO Akkerbouw was in 2022 ook op veel andere fronten actief. Binnen het onderzoeksprogramma lag er een sterk accent op kennisverspreiding, het Actieplan Plantgezondheid richtte zich onder meer op geïntegreerd teeltadvies en vanuit de campagne Ruimte voor de Nieuwe Akker werden belangrijke verbindingen gelegd met beleidsmakers. “Thema’s die de akkerbouwketen in de volle breedte raken, pakken we beet”, vertelt André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw. “We wachten niet af, maar nemen zelf het voortouw. Met alle partijen in de sector hebben we ook het afgelopen jaar weer belangrijke stappen vooruit gezet.”

Enkele highlights uit het Jaarverslag 2022:

  • BO Akkerbouw ontwikkelde samen met Wageningen University & Research (WUR) en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) de Bodemscheurkalender vol kennis over de bodem. Bijna 30.000 stuks werden verspreid onder akkerbouwers, melkveehouders, docenten en studenten.
  • Een nieuwe editie van de projectenbrochure zag het levenslicht. Een bundeling van 77 onderzoeksprojecten die onder de vlag van BO Akkerbouw worden uitgevoerd.
  • BO Akkerbouw investeerde € 1,5 miljoen in negen nieuwe onderzoeksprojecten die begin 2023 van start gingen. Dankzij bijdragen vanuit de overheid en het bedrijfsleven kan er in totaal voor € 12,7 miljoen onderzoek uitgevoerd worden.
  • Het kennisplatform Crkls werd gelanceerd. Een initiatief van BO Akkerbouw, Misset, LNV, WUR, Groen Kennisnet en Aeres om al het landbouwkundig onderzoek op één centrale plek toegankelijk te maken.
  • BO Akkerbouw was één van de initiatiefnemers van de nationale Green Deal Eiwitrijke Gewassen (Bean Deal) met als doel opschaling van de teelt, verwerking en (humane) consumptie van eiwitrijke gewassen uit Nederland.
  • Vanuit de reputatiecampagne Ruimte voor de Nieuwe Akker werd een event in Den Haag georganiseerd. Ministers, Kamerleden en andere beleidsmakers maakten (hernieuwd) kennis met de Nederlandse akkerbouw. Daarnaast werd dankzij de bijdrage aan het Plant the Future-diner duidelijk dat de sector een grote bijdrage kan leveren aan de eiwittransitie.