17-06-2024

Jaarverslag 2023: Sector komt met oplossingen

De Nederlandse akkerbouw kwam afgelopen jaar met een visie, waarin de sector zelf het perspectief voor de komende jaren neerzet. Een gezamenlijke visie van veredeling, teelt, handel en verwerking. Het bleef niet alleen bij woorden, want er werd direct gestart met de uitvoering. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2023 van BO Akkerbouw waarin deze en andere zaken staan beschreven.

Mpv akkerbouw21 065

→ Ga direct naar het digitale Jaarverslag 2023 van BO Akkerbouw.

Het perspectief van de Nederlandse akkerbouw werd in april 2023 gepresenteerd en is het resultaat van een sterke samenwerking in de keten. Met het document ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’ schetsen BO Akkerbouw en haar leden zeven richtingen voor het perspectief van de Nederlandse akkerbouw en vijf fundamenten die daarvoor nodig zijn. “Het is uniek in de Nederlandse agrarische sector dat een hele keten zich verbindt aan een gezamenlijke visie”, vertelt André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw. “Dankzij deze ketenaanpak kunnen we samen oplossingen bieden voor belangrijke maatschappelijke opgaven.”

Samen naar beter

Om de beschreven perspectieven dichterbij te brengen, werden in 2023 al de eerste stappen gezet. Zo resulteerde de inzet voor biobased materialen in een uitvoeringsprogramma waarvoor het kabinet € 200 miljoen beschikbaar stelde. Maar ook op veel andere fronten was BO Akkerbouw in 2023 actief. Denk aan data, biodiversiteit, klimaat, bodem, plantgezondheid en certificering. “Onderwerpen die de akkerbouwketen in de volle breedte raken. Samen lossen we problemen op, samen verzilveren we kansen. Samen naar beter!”, aldus Hoogendijk.

Hoogtepunten

Dit zijn de highlights uit het Jaarverslag 2023:

  • De Vereniging van de Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende industrie (VIGEF) sloot zich als dertiende lid aan bij BO Akkerbouw. Voor veel akkerbouwers zijn industriegroenten een belangrijk onderdeel van hun bouwplan.
  • BO Akkerbouw en haar leden stelden een unieke sectorvisie op die is gebaseerd op de belangrijke rol die de Nederlandse akkerbouw speelt in de plantaardige toekomst van ons voedselsysteem, in een circulaire samenleving en in een vitaal platteland.
  • De bijdrage van telers voor het programma Onderzoek en Innovatie wist BO Akkerbouw te verachtvoudigen. Er gingen negen nieuwe onderzoeksprojecten van start die – mede dankzij de bijdragen vanuit de overheid en het bedrijfsleven - een totale waarde hadden van € 12,7 miljoen.
  • Het onderzoeksproject Nederlandse Baktarwe ging van start. Een unieke samenwerking van twintig partijen uit de graan-, meel- en broodketen om het aandeel Nederlandse baktarwe in ons brood significant te laten groeien.
  • De Taskforce Phytophthora werd in het leven geroepen, vanwege de omvangrijke uitbraak van Phytophthora in de aardappelteelt. De taskforce zette een route uit met als voornaamste doel de aardappelziekte in 2024 adequaat te beheersen.
  • BO Akkerbouw leverde samen met het ministerie van LNV, RVO en Wageningen University & Research een roadmap op voor een data-ecosysteem waarin de ontwikkeling van een dataruimte per teler centraal staat.
  • De teeltvoorschriften wratziekte en bietenvergeling werden geactualiseerd. Ook werden de mogelijkheden voor 2:10 aardappelteelt uitgebreid.
  • Vanuit de reputatiecampagne Ruimte voor de Nieuwe Akker werd verder gewerkt aan vertrouwen en waardering bij de politiek-bestuurlijke doelgroep. BO Akkerbouw was opnieuw hoofdsponsor van het Plant the Future-diner om de belangrijke rol die de sector speelt in de eiwittransitie onder de aandacht te brengen.