02-04-2024

Kennisinstellingen kunnen projectideeën indienen voor onderzoek en kennisverspreiding

BO Akkerbouw vraagt kennisinstellingen om projectideeën in te dienen voor het onderzoeksprogramma Kennis & Innovatie. Projectideeën die de positie van akker-bouwers en de akkerbouwsector versterken kunnen tot en met 7 mei 2024 ingediend worden bij BO Akkerbouw.

Aardappel_start_1092_BOAkkerbouw

Eerder werden akkerbouwers opgeroepen om hun onderzoekswensen en ideeën voor kennisverspreiding kenbaar te maken. Bijna 160 akkerbouwers gaven gehoor aan deze oproep. Na 7 mei worden de projectideeën gematcht met de ingediende wensen van akkerbouwers. Het Digipanel van BO Akkerbouw, bestaande uit akkerbouwers, prioriteert vervolgens de projectideeën. De beste projectideeën mogen daarna uitgewerkt worden tot concrete projectvoorstellen.

Voor en met akkerbouwers

Het beschikbare budget voor de oproep is 3 miljoen euro. Dit geld wordt door akkerbouwers gezamenlijk ingelegd door het betalen van de telersbijdrage. Directeur André Hoogendijk: “Bij de vorige oproep is het ons gelukt om voor elke ingelegde euro voor vier euro aan onderzoek te laten uitvoeren. Ook dit jaar wordt dit onze inzet door samenwerking in de sector en met slimme financiering. Maar het begint uiteraard met goede inhoud. Daarom betrekken we ook dit jaar weer akkerbouwers bij de beoordeling van de projectideeën via het Digipanel. Wij vinden het belangrijk dat de resultaten van onderzoeken in de praktijk landen en akkerbouwers er echt iets aan hebben.”

Planning

De doorlooptijd van projectidee naar onderzoeksproject is ongeveer een jaar. In die tijd worden projectvoorstellen uitgewerkt en beoordeeld. Ook zoekt BO Akkerbouw voor projecten naar cofinanciering, bijvoorbeeld via de Topsectoren. Definitieve besluitvorming binnen BO Akkerbouw ligt bij het bestuur op advies van de Sectie Teelt. In de Sectie Teelt zijn de leden LTO Nederland, Nederlandse Akkerbouw Vakbond en NAJK vertegenwoordigd.

Januari-maart

April-mei

Mei-juni

Juni

Juli-september

Oktober

November

Januari 2025

Indiening van wensen door akkerbouwers

Oproep aan kennisinstellingen voor indienen projectideeën

Matchen van wensen en projectideeën, raadpleging Digipanel van akkerbouwers

Besluitvorming binnen BO Akkerbouw over projectideeën

Kennisinstellingen werken gekozen projectideeën uit tot projectvoorstellen

Beoordeling van ingediende projectvoorstellen

Besluitvorming binnen BO over ingediende voorstellen

Start van nieuwe onderzoeken

Onderzoeksprogramma

BO Akkerbouw organiseert het onafhankelijk onderzoek voor de sector. Dit gebeurt op basis van het Programma Onderzoek en Innovatie. Akkerbouwers betalen samen het onderzoek via een verplichte onderzoeksbijdrage per hectare. Zij investeren daarmee in kennis en innovatie op het gebied van onder meer bodembeheer, plantgezondheid en precisielandbouw. Deze onderwerpen zijn complex en de onderzoeken zijn kostbaar en niet door een individuele akkerbouwer te financieren. Daarom organiseert de sector dit als collectief. De resultaten van de onderzoeken komen openbaar beschikbaar voor alle akkerbouwers.

Meer informatie

Voor het indienen van projectideeën gebruiken kennisinstellingen een projectformat. Deze kan opgevraagd worden bij BO Akkerbouw via info@bo-akkerbouw.nl.