03-08-2023

Kom naar de gratis ICM-velddag

Een gezonde teelt zonder middelen van de ‘Candidates for Substitution’-lijst? Ontdek hoe je grip kunt krijgen op de teeltwijze van de toekomst tijdens de ICM-velddag. Deze vindt plaats op dinsdag 5 september bij de WUR-proefboerderij in Vredepeel. BO Akkerbouw en WUR Open Teelten organiseren deze gratis kennisdag samen. Meld je aan!

Planten Bodemgezondheidsdag BO Akkerbouw

Gratis kennisdag

Akkerbouwers, adviseurs en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op deze kennisdag. Alle teeltbeslissingen die de akkerbouwer dagelijks maakt, komen tijdens de rondgang op het proefveld aan bod: het bouwplan, de rassenkeuze, bodembeheer, gerichte bestrijding en monitoring & evaluatie. Juist die samenhang - Integrated Crop Management (ICM) - , met oog voor de opbrengsten, maakt de ICM-aanpak uniek.

Het programma

Bezoekers kunnen kiezen voor de ochtendgroep (9.00 – 12.00 uur) of de middaggroep (13.30 - 16.30 uur). Tussen de middag kunnen alle deelnemers met elkaar bijpraten. Voor alle bezoekers is er een gratis frietje en snack beschikbaar tussen 12.00 en 13.30 uur.

Het programma in het kort:

  • Het programma start met een uitleg van Integrated Crop Management (ICM).
  • Daarna ontdek je via een rondgang op de proefboerderij meer over de toepassing van ICM. De kracht zit in de samenhang van het bouwplan, rassenkeuze, bodembeheer, gerichte bestrijding en monitoring & evaluatie.
  • Gezamenlijke afsluiting van de toepassing van ICM.

Het programma heeft een praktische insteek. Na het volgen van het dagdeel weet jij meer over de toepassing van ICM en de kansen en mogelijkheden die er zijn in jouw situatie.

ICM-velddag 5 september

WUR-proefboerderij Vredepeel

Meld je aan

De ICM-veldddag draagt bij aan de doelen uit het Actieplan Plantgezondheid. Deze dag wordt mogelijk gemaakt met kennis en financiering vanuit de projecten PPS Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand, Kennistransfer Plantgezondheid en de praktijkpilot Systeemaanpak met biologische buffering.