30-06-2023

“Niemand kan de koers van de sector in zijn eentje veranderen”

Doe maar gewoon. Dat is precies wat Ruud Tijssens, Director Public & Cooperative Affairs van de Royal Agrifirm Group zo fantastisch vindt aan de agrarische sector. Hij maakt zich hard voor handelingsperspectief voor telers, waardeert de goede ketensamenwerking binnen BO Akkerbouw en ziet dat het klimaat kansen biedt voor de akkerbouw in Nederland.

Foto Ruud Tijssens

Wat drijft jou om voor de agrarische sector te werken? Je studeerde ooit scheikunde in Delft.

“Ik heb geen roots in de sector, maar werk er al meer dan 20 jaar in. Fantastisch vind ik het. In deze sector staan boeren – letterlijk en figuurlijk – met de voeten op de aarde. Ik hou van de eenvoud, van het respect voor elkaar. In een coöperatie als Agrifirm heeft elke boer en elke teler evenveel waarde. Als ik een wild plan heb, moet ik dat ik in gewone jip-en-janneketaal kunnen uitleggen. Met een term als ‘added value creation’ hoef ik niet aan te komen. ‘Doe maar gewoon’: dat is het devies.”

Hoe doet Agrifirm dat?

“We zijn een coöperatie van 9.500 leden, van wie 5.500 veehouders en 4.000 akkerbouwers, bollen- en vollegrondsgroentetelers. We zijn toeleverancier van meststoffen en gewasbescherming, maar ons voornaamste product is kennis. Dat is echt de motor van ons bedrijf. Bijdragen aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties, dat is onze drijfveer.”

Wat is jouw rol daarin?

“Ik ben verantwoordelijk voor onze duurzaamheidsagenda mondiaal. Die raakt natuurlijk aan veel maatschappelijke en politieke vraagstukken, die het tweede deel zijn van mijn functie. Verder help ik als directeur van de coöperatie leden in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Door tools en kennis te ontwikkelen, die leden helpen met het bouwplan van de toekomst. Daarom doen wij zelf allerlei onderzoek: van hightechteelt en bodembiologie tot regeneratieve landbouw. En we nemen vaak deel aan gemeenschappelijk onderzoek.”

Welke waarde hecht Agrifirm aan het lidmaatschap van BO Akkerbouw?

“Zeer veel. BO Akkerbouw brengt de hele verticale keten bij elkaar. Dat is een ongelooflijk krachtige propositie. We kunnen integrale discussies voeren, omdat ook de markt aan tafel zit. Want ondanks alle politieke discussies, wordt dáár de waarde gecreëerd. Niemand kan de koers van de sector in zijn eentje veranderen. Niet de teler, niet de toeleverancier en niet de afnemer. De keten moet samen dezelfde kant op willen marcheren. Van alle sectoren waarin wij werken is de akkerbouw opvallend goed georganiseerd.”

"“Overheid, ga van het erf af”"

Wat beschouw je als belangrijkste taak van BO Akkerbouw?

“Dat is moeilijk kiezen. Ik denk de visievorming die we binnen het bestuur, waarin ik Agrifirm vertegenwoordig, heel nadrukkelijk doen over politiek-maatschappelijke thema’s. Maar ook alle instrumenten die daaruit voortkomen, zoals het Actieplan Plantgezondheid, het VVAK, de Klimaatagenda en de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw. Ook hecht ik veel waarde aan een onderwerp als de afstemming over het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en aan de onderzoeksagenda.”

Over visie gesproken: hoe kijk jij naar perspectiefnota van BO Akkerbouw?

“Ik vind ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker’ een mooi, evenwichtig document. Belangrijke thema’s van vandaag staan erin, zoals weerbaar telen van duurzaam voedsel. Maar het benoemt ook de perspectieven van morgen, zoals de eiwittranisitie en de teelt van vezelgewassen voor biobased bouwmaterialen.”

Hoe ziet volgens jou die akkerbouw van morgen eruit?

“Een sector die met minder emissie, met aandacht voor biodiversiteit en in balans met de natuur mooie producten maakt die waarde toevoegen voor de eindgebruikers, voor de omgeving en de maatschappij. Kansen zijn er genoeg: door CO2-reductiedoelen gaan er nieuwe ketens ontstaan voor bijvoorbeeld biobased bouwmaterialen. En door klimaatverandering wordt Noord-Europa steeds belangrijker als productiegebied.”

Wat is nodig voor de akkerbouw van morgen?

“Op de eerste plaats handelingsperspectief voor telers en boeren. Ik hoop echt dat dat de overheid op doelen gaat sturen, die inzichtelijk maken waaraan een individuele boer of teler moet voldoen. Maar overheid, ga van dat erf af! Laat de teler en de markt hun werk doen. Het tweede wat je nodig hebt, is tijd. Aanpassingen realiseer je niet van vandaag op morgen. We doen met telers onderzoek naar regeneratieve landbouw met lage inputs. Het is veelbelovend, maar ook nog ver af van grootschalige uitrol.”

Hoe eet jij jouw akkerbouwproducten het liefst?

“Ik kook vaak. Mijn lievelingsmaaltijd is couscous met spinaziepesto en knoflookgarnalen in de wok: 80% van het gerecht is afkomstig van de akker. Maar ik eet ook graag gebakken aardappelen. En op vrijdag frietjes, om onszelf te trakteren op het komende weekend.”