11-09-2023

Nieuwe inzichten tijdens de ICM-velddag

Hoe zet je Integrated Crop Management (ICM) in bij trips in uien, onkruiden in fijnzadige gewassen, Alternaria en Phytophthora in aardappelen, bladvlekken in suikerbieten en M. chitwoodi? Met deze vraagstukken gingen ruim 100 bezoekers aan de slag tijdens de ICM-velddag, die BO Akkerbouw en de WUR samen organiseerden in Vredepeel.

ICM-velddag

In het project ´Integrale gewasbescherming voor de akkerbouw op zand´, mede gefinancierd door BO Akkerbouw, wordt onderzocht hoe je kunt telen op zand zonder Candidates for Substitution (CfS-middelen). "We doen hiervoor proeven op zand, maar ook op klei. Integrated Crop Management (ICM) gebruiken we als centrale methodiek. We kijken wat goed gaat, wat minder goed gaat en waar perspectief is voor het beheersen van ziekten, plagen en onkruiden in 2030", geeft projectleider Marleen Riemens van Wageningen University & Reseach (WUR) aan tijdens haar welkomstwoord.

Krimpend pakket gewasbeschermingsmiddelen

De ontwikkelingen in de akkerbouw zorgen voor een krimpend pakket van gewasbeschermingsmiddelen. Dit vraagt om een andere aanpak waar je mee moet leren werken. Bij de ICM-aanpak draait het om het zo goed mogelijk afstemmen van teeltmaatregelen, voor de huidige en voor toekomstige gewassen binnen het bouwplan, met zo min mogelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

"ICM is laagjes bouwen"

"Eigenlijk bouw je laagjes van bescherming met ICM, zodat je aan het einde zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen nodig hebt", legde WUR-onderzoeker Geert Kessel uit. Hij gaf een toelichting op de pijler ´robuuste rassen´. Deze pijler vormt samen met gewasdiversiteit, bodembeheer, monitoring & evaluatie en gerichte bestrijding de systeemaanpak Integrated Crop Management.

Aan de slag met uitdagingen in de akkerbouwsector

Vanuit een actueel vraagstuk gingen bezoekers aan de slag met de toepassing van de ICM-pijlers en kwamen zo tot waardevolle inzichten. Elke groep werd begeleid door een expert op dit vraagstuk. Zij bezochten in het veld de verschillende pijlers van Integrated Crop Management (ICM). Na een korte inleiding op iedere de pijler, ging de groep met elkaar op zoek naar een ´probleem´, ´parel´ en ´potentie´ van de toepassing van ICM bij dit vraagstuk. Benieuwd tot welke conclusies de verschillende groepen zijn gekomen? Bekijk hiervoor de expertvideo.

BO Akkerbouw en WUR organiseerden deze dag. Mede mogelijk gemaakt met kennis en financiering vanuit de projecten PPS Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand, Kennistransfer Plantgezondheid en de praktijkpilot Systeemaanpak met biologische buffering. De ICM-velddag draagt bij aan de doelen uit het Actieplan Plantgezondheid.

Terugblik ICM-velddag

Experts aan het woord: parel, potentie, probleem bij de toepassing van ICM

MPV ICM dag 002
MPV ICM dag 005
MPV ICM dag 006
MPV ICM dag 007
MPV ICM dag 008
MPV ICM dag 009
MPV ICM dag 010
MPV ICM dag 011

Foto´s: Marcus Pasveer