13-05-2024

Nieuwe onderzoeken geven antwoord op praktijkvragen

Begin dit jaar zijn tien nieuwe projecten gestart. Naast een aantal vervolgonderzoeken starten ook nieuwe onderzoeken naar het toekomstbestendig telen van gerst, een effectieve en rendabele inzet van functionele agrobiodiversiteit en het voorkomen van bodemverdichting. De tien onderzoeksprojecten vertegenwoordigen een waarde van 12 miljoen euro.

Alle onderzoeken sluiten aan bij de wensen van akkerbouwers, dragen bij aan de doelen uit het Actieplan Plantgezondheid en sluiten aan bij de visie Ruimte voor de Nieuwe Akker, perspectief van de Nederlandse akkerbouw. Zes van de tien projecten zijn Publiek Private Samenwerkingen (PPS) of Kennis op Maat-projecten (KoM). Dit betekent dat de overheid, via de Topsector Agri & Food, en andere partijen uit het bedrijfsleven investeren in dit onderzoek. De investering van BO Akkerbouw in deze onderzoeken bedraagt 1,5 miljoen euro. In totaal kan door deze samenwerkingen voor 12 miljoen euro aan onderzoek worden uitgevoerd.

Inventarisatie van wensen uit de praktijk

Begin 2023 is geïnventariseerd bij het Digipanel, bestaande uit 260 actieve akkerbouwers, welke onderwerpen uit het lopende onderzoeksprogramma continuïteit nodig hebben. Dit resulteerde in het verlengen van lopende onderzoeken naar emissiearme spuittechnieken, geïntegreerde aanpak gewasbescherming op zand, gewasrestenmanagement, invloed van verzilting en biobased innovatie.