04-07-2024

Onderzoek naar duurzaam geteelde Nederlandse brouwgerst van start

Vrijdag 28 juni is de publiek-private samenwerking (PPS) Nederlandse Brouwgerst officieel gestart. Dit vierjarige onderzoek heeft als doel om de Nederlandse gerst-, mout- en bierketen toekomstbestendig te maken.

Kick-off bijeenkomst PPS Nederlandse Brouwgerst

©OANEvents

Wageningen University & Research (WUR) voert dit onderzoek uit, in opdracht van Stichting Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout & Bier (NIBEM) en BO Akkerbouw. Afgelopen vrijdag waren alle samenwerkingspartners welkom op de proefvelden en werd de proefveldcombine ceremonieel gedoopt.

Selectie van gerstrassen met optimale verhouding eiwitten en zetmeel

In dit onderzoek wordt voor het eerst gebruik gemaakt van proteomics. Dit houdt in dat alle eiwitten in de gerstkorrel en het mout bestudeerd worden om precies te begrijpen hoe ze samenwerken. Het doel hiervan is om de specifieke eiwitten in het brouwgerst te identificeren die de kwaliteit van het bier en de schuimkraag bepalen. Deze kennis wordt gebruikt om gerstrassen te selecteren met een optimale verhouding van eiwitten en zetmeel. Dit maakt een duurzamere teelt van brouwgerst mogelijk omdat er bij de teelt minder stikstof nodig zal zijn.

De geschiktheid van brouwgerst voor verwerking in de mouterij en brouwerij is nu nog gebaseerd op ervaring en oude kennis. NIBEM wil op termijn met moderne technieken objectief vaststellen welke eiwitten de kwaliteit bepalen zodat metingen betrouwbaar zijn en gericht kan worden veredeld.

"Dit maakt een duurzamere teelt van brouwgerst mogelijk omdat er bij de teelt minder stikstof nodig zal zijn."

Vernieuwend onderzoek voor de hele bierketen

Door het vernieuwende karakter van dit PPS-onderzoek is door de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een subsidie toegekend van 50% van de onderzoekskosten. Hiermee werkt de complete bierketen samen om de propositie en de toekomst van in Nederland geteelde brouwgerst veilig te stellen. De insteek van dit onderzoek is ook om het areaal brouwgerst in Nederland te vergroten en een goede financiële opbrengst voor de telers. De laatste twintig jaar is het areaal teeloppervlak met ongeveer 50 procent afgenomen tot 25.000 hectare, waarvan zo´n 20.0000 hectare zijn afzet vindt in de brouwgerstketen.

Samenwerkingspartners

Onderdeel van de PPS Nederlandse Brouwgerst zijn de organisaties Nibem, BO Akkerbouw, Plantum, Agrifirm, Heineken, Gulpener, Grolsch, Bavaria, Holland Malt, Limagrain, Wiersum, Semundo, Ragt, Syngenta, Vereniging Nederlandse Brouwers en Sociëteit der Nederlandse Mouters.