17-01-2024

Oproep aan akkerbouwers om onderzoekswensen in te dienen

BO Akkerbouw roept akkerbouwers op om hun wensen voor nieuw onderzoek en voor kennisverspreiding in te dienen. Akkerbouwers kunnen een korte vragenlijst invullen om hun wensen kenbaar te maken. Deze vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2024. De uitkomsten gebruikt BO Akkerbouw om richting te geven aan nieuwe onderzoeken.

Aardappel_start_1092_BOAkkerbouw

Directeur André Hoogendijk: “Akkerbouwers zitten zelf aan het stuur van het onderzoeksprogramma van BO Akkerbouw. Dit is het moment waarop akkerbouwers kunnen aangeven wat ze nodig hebben aan onderzoek en kennisverspreiding.” In 2021 leidde de oproep onder akkerbouwers uiteindelijk tot 15 nieuwe onderzoeken met een budget van 2,4 miljoen euro. BO Akkerbouw rekent erop dat ook dit jaar veel akkerbouwers hun ideeën kenbaar zullen maken.

>> Ga direct naar de oproep voor akkerbouwers om onderzoekswensen in te dienen

Zorgvuldig proces

Tot en met 31 maart 2024 kunnen akkerbouwers hun ideeën kenbaar maken door het invullen van een korte vragenlijst. In april en mei kunnen kennisinstellingen vervolgens projectideeën indienen. Deze ideeën worden daarna gematcht met de ingediende wensen van akkerbouwers. Het Digipanel van BO Akkerbouw, bestaande uit akkerbouwers, prioriteert vervolgens de projectideeën. Via de vragenlijst kunnen akkerbouwers zich ook aanmelden om aan het Digipanel deel te nemen.

Planning

De doorlooptijd van idee naar onderzoeksproject is ongeveer een jaar. In die tijd worden projectvoorstellen uitgewerkt en beoordeeld. Ook zoekt BO Akkerbouw voor projecten naar cofinanciering, bijvoorbeeld via de Topsectoren. Definitieve besluitvorming binnen BO Akkerbouw ligt bij het bestuur op advies van de Sectie Teelt. In de Sectie Teelt zijn de leden LTO Nederland, Nederlandse Akkerbouw Vakbond en NAJK vertegenwoordigd.

Hieronder staat de planning van de oproep van dit jaar, waarvoor akkerbouwers nu als eerste aan zet zijn.

Januari-maart

April-mei

Mei-juni

Juni

Juli-september

Oktober

November

Januari 2025

Indiening van wensen door akkerbouwers

Oproep aan kennisinstellingen voor indienen projectideeën

Matchen van wensen en projectideeën, raadpleging Digipanel van akkerbouwers

Besluitvorming binnen BO Akkerbouw over projectideeën

Kennisinstellingen werken gekozen projectideeën uit tot projectvoorstellen

Beoordeling van ingediende projectvoorstellen

Besluitvorming binnen BO over ingediende voorstellen

Start van nieuwe onderzoeken

Telersbijdrage

De meeste akkerbouwers ontvangen in de loop van deze week een factuur voor het betalen van de telersbijdrage over 2023. Met deze verplichte bijdrage betalen de ondernemers samen het programma Onderzoek & Innovatie. BO Akkerbouw investeert met dit programma namens alle akkerbouwers in Nederland in meer dan zeventig onderzoeken voor de akkerbouw. Meer informatie over het programma en de onderzoeken staat in de folder ‘Meer kennis, betere teelt’. Alle lopende en recent afgeronde onderzoeken staan op de website van BO Akkerbouw.