25-05-2023

Partners lanceren roadmap voor data-ecosysteem

Vandaag presenteren BO Akkerbouw, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Wageningen University & Research (WUR) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de toekomstvisie voor data-uitwisseling in open teelten. Dit doen zij door de lancering van de roadmap 'Naar een data-ecosysteem in de open teelten'. Doel van de roadmap is dat telers meer inzicht krijgen in de eigen prestaties en meer regie krijgen op doelgerichte data-uitwisseling.

Trekker_GPS_1025 BO Akkerbouw

Datapositie telers moet beter

Bij agrarische bedrijven wordt steeds meer data verzameld door verschillende partijen zoals toeleveranciers, machinefabrikanten, afnemers en voor de Gecombineerde opgave. Helaas staat de teler hierbij niet altijd centraal. Telers hebben op dit moment nog onvoldoende grip op eigen data. Ook is er versnippering van tools die onvoldoende op elkaar aansluiten. Om dit te doorbreken, is een gezamenlijke aanpak nodig. Een aanpak waarin de sector, overheid en kennisinstellingen regie nemen.

Regie en autoriteit bij de ontwikkeling van dataruimten

Centraal in deze aanpak staat een dataruimte per teler. Hierbij hebben telers een digitale omgeving waarin zij de eigen data beheren, analyseren en gebruiken voor besluitvorming op hun bedrijf. Dit stelt telers in staat om waarde te halen uit hun data, bijvoorbeeld door het verbeteren van bedrijfsprocessen, duurzaamheidsinitiatieven of het optimaliseren van opbrengsten. Vanuit de individuele dataruimte kunnen telers data gecontroleerd en onder voorwaarden delen met anderen.

Samenwerking en regie bij uitvoering van de roadmap

BO Akkerbouw, LNV, WUR en RVO zijn vastbesloten om de noodzakelijke regie te nemen voor de ontwikkeling van de dataruimte, het data-ecosysteem daaromheen en de benodigde afspraken over data-eigendom, -uitwisseling en -gebruik. Voor dit laatste vormt de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw een belangrijke basis. Ook worden de PPS Data op Orde in de Open Teelten (DOOPT) en het groeifondsproject NXTGEN HIGHTECH De Hollandse Datalinie hiervoor benut. In een informatieberaad zoeken de initiatiefnemers de samenwerking met alle relevante stakeholders die een rol kunnen spelen tijdens dit proces.

Future Farming & Food Experience

De initiatiefnemers lanceren de roadmap tijdens het Future Farming & Food Experience event dat plaatsvindt op de Boerderij van de Toekomst in Lelystad. Dit evenement brengt telers, experts en beleidsmakers samen om te praten over de toekomst van de landbouw en de rol van data en technologie. Deze roadmap sluit aan bij het actieprogramma en digitaliseringsvisie van LNV. De roadmap is beschikbaar op de pagina data-intensieve akkerbouw.