22-11-2023

Sector kan aan de slag met nieuwste inzichten voor toekomstbestendige aardappelteelt

Tijdens het symposium ´Plannen van Aanpak Aardappelteelt´ op dinsdag 21 november jl. deelden sprekers uit de praktijk en onderzoekers de nieuwste inzichten en de laatste kennis over aardappelmoeheid, Erwinia, stengelaaltjes, Meloidogyne en wratziekte. Alle kennis over aardappelmoeheid en Meloidogyne is gebundeld in twee brochures die tijdens het symposium zijn gepresenteerd.

Symposium Pv A Auteurs ontvangen eerste exemplaar nieuwe brochures aardappelmoeheid en Meloidogyne

BO Akkerbouw voert in totaal vijf verschillende Plannen van Aanpak uit. “In 2017 is er met de aardappelsector een analyse gemaakt van de grootste knelpunten in de aardappelteelt”, vertelt coördinator Evelien Drenth. Daaruit zijn vijf verschillende Plannen van Aanpak ontstaan: Plan van Aanpak Aardappelmoeheid (AM), Plan van Aanpak Erwinia, Plan van Aanpak Ditylenchus dipsaci, Plan van Aanpak Meloidogyne en Plan van Aanpak Wratziekte. Vertegenwoordigers uit de hele aardappelketen werkten hierin samen om ziekten en plagen in de aardappelteelt aan te pakken. Drenth: “Zie het Plan van Aanpak als een koepelplan met heel veel deelonderzoeken. De paraplu-aanpak zorgt ervoor dat we alle facetten integraal oppakken.”

Kennis voor de praktijk

Onderzoek heeft bij alle Plannen van Aanpak veel nieuwe kennis opgeleverd. Deze kennis is onder andere verspreid via het kennisplatform Crkls, nieuwsbrieven, artikelen en presentaties tijdens bijeenkomsten. Ook is deze kennis geïntegreerd in tools, zoals het aaltjesschema. Drenth: “In het geval van AM en Meloidogyne zien we praktische beheers- en bestrijdingsmaatregelen. Door bestaande kennis te combineren met nieuwe kennis, bieden we akkerbouwers, erfbetreders en adviseurs met de brochures Beheersing van aardappelmoeheid in de akkerbouw en Beheersing van Meloidogyne in de akkerbouw een onmisbaar en vooral nuttig naslagwerk aan.”

Aardappelmoeheid gericht bestrijden is mogelijk

“We zijn vanuit het Plan van Aanpak AM gestart met een initiatief om 10% van het areaal van zetmeelaardappeltelers jaarlijks vrijwillig te bemonsteren en te analyseren op AM”, vertelt Dirk Jan Beuling, voorzitter van de stuurgroep Plan van Aanpak AM. “Hierdoor is de bewustwording voor aardappelmoeheid flink vergroot. Ook zijn de rassenkeuzetoetsen doorontwikkeld, hebben proeven laten zien hoe telers zeef- en sorteergrond AM-vrij kunnen maken, hoe ze aardappelopslag kunnen bestrijden en welke hygiënemaatregelen effectief zijn.”

Inundatie zorgt voor volledige bestrijding van Meloidogyne en aardappelmoeheid

Ook Meloidogyne-onderzoek heeft veel kennis opgeleverd. “Daarmee kunnen we de aaltjes M. chitwoodi en M. fallax gericht aanpakken”, vertelt akkerbouwer Klaas Schenk, voorzitter van de stuurgroep Plan van Aanpak Meloidogyne. "Zo blijkt intensieve bemonstering na een waardplant een goed beeld te geven van de aanwezigheid van deze schadelijke aaltjes. ” Daarnaast kunnen akkerbouwers met een slim bouwplan, bedrijfshygiëne en schoon uitgangsmateriaal Meloidogyne beheersen. Inundatie zorgt zelfs voor volledige bestrijding van aardappelmoeheid en Meloidogyne.

Onmisbaar naslagwerk

De resultaten tonen volgens Schenk aan dat elk besmet perceel met de juiste maatregelen weer gezond kan worden. “De Meloidogyne-brochure is een onmisbaar naslagwerk voor elke akkerbouwer en adviseur. De kennis is namelijk pas echt waardevol als alle betrokkenen deze toepassen. Dat kan mij niet snel genoeg gaan.” Hetzelfde geldt voor AM. “Ik ben trots op wat wij in de afgelopen jaren voor elkaar hebben gekregen”, vertelt Beuling. “We ontwikkelden niet alleen kennis, maar werkten bovendien aan bewustwording door bemonstering bij telers. Een goede zaak, want meten is weten.”

Plannen van Aanpak

BO Akkerbouw financiert de Plannen van Aanpak met overgedragen middelen van het Productschap Akkerbouw. Alle Plannen van Aanpak hebben een eigen stuurgroep waarin relevante partijen uit de aardappelsector (veredeling, teelt, handel en verwerking) samenwerken. BO Akkerbouw verzorgt het secretariaat en laat onderzoeken uitvoeren als onderdeel van haar programma Onderzoek en Innovatie. De resultaten dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw en haar dertien leden.

In de media

Sfeerimpressie symposium Plannen van Aanpak Aardappelteelt

Videoreportage: Krijn Schuitemaker

Symposium Pv A Welkom door dagvoorzitter Andre Hoogendijk

Welkom door dagvoorzitter André Hoogendijk

Symposium Pv A Pella Brinkman WUR geeft toelichting over onderzoeksresultaten stengelaaltjes

Pella Brinkman (WUR) en Thea van Beers (Agrifirm) geven toelichting over onderzoeksresultaten van stengelaaltjes

Symposium Pv A Veel interactie vanuit de zaal

Veel interactie vanuit de zaal

Symposium Pv A Frans Janssen van NVWA tijdens panelgesprek

Frans Janssen van NVWA tijdens panelgesprek over het belang van dit sectorinitiatief

Symposium Pv A Dirk Jan Beuling geeft toelichting op toenemende virulentie van aardappelcysteaaltjes

Dirk Jan Beuling (voorzitter stuurgroep Plan van Aanpak AM) geeft toelichting op toenemende virulentie van aardappelcysteaaltjes

Symposium Pv A Dirk Jan Beuling Evelien Drenth en Klaas Schenk

Dirk Jan Beuling (voorzitter stuurgroep Plan van Aanpak AM), Evelien Drenth (coördinator Plannen van Aanpak) en Klaas Schenk (voorzitter stuurgroep Plan van Aanpak Meloidogyne) met de nieuwste brochures

Symposium Pv A Auteurs ontvangen eerste exemplaar nieuwe brochures aardappelmoeheid en Meloidogyne

Auteurs ontvangen eerste exemplaar nieuwe brochures aardappelmoeheid en Meloidogyne

Symposium Pv A Mooie gesprekken tussen bezoekers

Mooie gesprekken tussen bezoekers

Foto´s: VidiPhoto