12-02-2024

Start consultatie van aangescherpte Gedragscode Datagebruik Akkerbouw

BO Akkerbouw heeft, in overleg met andere organisaties, de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw aangescherpt en in lijn gebracht met nieuwe Europese wetgeving. De Gedragscode legt afspraken vast over het delen van data met akkerbouwers als centrale partij. Akkerbouwers en andere belanghebbenden kunnen tot en met 31 maart 2024 reageren op het concept van de aangescherpte Gedragscode.

Trekker_GPS_1025 BO Akkerbouw

>> Naar de vragenlijst om te reageren op de aangescherpte Gedragscode Datagebruik Akkerbouw

Voor het uitwisselen en gebruiken van data zijn heldere spelregels nodig. BO Akkerbouw heeft daarom in 2019, samen met andere organisaties, de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw opgesteld. In de Gedragscode is onder meer vastgelegd dat akkerbouwers bepalen wie bij hun data kan en wat ermee gedaan mag worden.

Reageren op het concept Gedragscode Datagebruik Akkerbouw

Partijen binnen het project PPS DOOPT hebben, onder de vlag van Topsector Agri & Food, een voorstel gemaakt om de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw aan te scherpen. Akkerbouwers en andere belanghebbenden kunnen tot en met 31 maart 2024 reageren op dit concept van de aangescherpte Gedragscode Datagebruik Akkerbouw. Een reactie kan een vergeten onderwerp, een discussie- of een verbeterpunt zijn. In het voorjaar wordt de Gedragscode in een openbare bijeenkomst besproken.

Planning

De uiteindelijke vaststelling van de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw gebeurt door het bestuur van BO Akkerbouw. Daarna kunnen bedrijven aangeven of zij de aangescherpte Gedragscode onderschrijven. Het gaat hierbij om bedrijven die op het gebied van precisielandbouw en data zaken doen met bedrijven in de akkerbouw. Een lijst met bedrijven die de code onderschrijven wordt gepubliceerd op de website van BO Akkerbouw. Corné Kempenaar, Coördinator Data en Precisielandbouw: “Hiermee hopen we het vertrouwen in data-uitwisseling in de akkerbouwsector verder te vergroten.”