26-06-2023

Succesvolle open middag Zoetwaterboeren

Een jaar na de start, organiseerde de PPS Zoetwaterboeren op donderdag 22 juni een open middag. Ruim 90 belangstellenden kregen die middag meer informatie over toekomstgerichte watersystemen in de akkerbouw op het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk, Hoeve Lotmeer.

IMG 3371

Verzilting, droogte maar ook extreme neerslag zijn thema’s waar de akkerbouwer nu maar ook zeker in de toekomst mee te maken krijgt. Dit vraagt om een andere manier van reguleren, beheren, opslaan en (her)gebruiken van water. Zonder hierbij de waterkwaliteit uit het oog te verliezen. Onderzoek naar duurzaam waterbeheer is belangrijk om nu maar ook in de toekomst te blijven beschikken over water van een goede kwaliteit. Om die reden financiert BO Akkerbouw het project Zoetwaterboeren.

Kennis delen zorgt voor kennisversnelling

Tijdens de open middag werd kennis uit andere onderzoeken, maar ook ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van duurzaam waterbeheer gedeeld. Dit gebeurde door lezingen, workshops en een veldexcursie. Pieter Vlaar, onderzoeker van Vertify: “Vroeger wilden we water zo snel mogelijk afvoeren. Tegenwoordig is zoet water schaars en eigenlijk het ‘nieuwe goud’. We moeten dit water vasthouden. Dat vergt een hele andere benadering. Het is daarom belangrijk dat akkerbouwers, erfbetreders, adviseurs, studenten, politici en ambtenaren daar de uitdagingen en mogelijkheden van leren.” Het belang van kennis delen, wordt beaamt door Klaas Schenk: “Kennis delen zorgt voor kennisversnelling.”

"Zoet water is het nieuwe goud"

Unieke samenwerking

Binnen dit project werken vijftien partners samen. “Dit, maar ook dat het onderzoek plaatsvindt op een werkend akkerbouwbedrijf, maakt dit onderzoeksproject uniek”, geeft André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw in zijn welkomswoord aan.

Partner Gemeente Hollands Kroon maakte een mooie videocompilatie van de dag. Met als doel om aan de inwoners te laten zien wat er gebeurt op Hoeve Lotmeer. Dank Matthijs Gemmink voor deze mooie sfeerreportage.

Meer informatie: www.zoetwaterboeren.nl

Sfeerimpressie

IMG 0396
IMG 0389
IMG 0382
IMG 0377
IMG 0375