28-09-2023

Terugblik Groenbemesterdag 2023

Tijdens de drukbezochte Groenbemesterdag in Lelystad op vrijdag 22 september werd de beschikbare kennis uit verschillende onderzoeken over het effect, timing en keuze van groenbemesters bij elkaar gebracht. Centraal hierbij stond het teeltmanagement. Ook werd de gratis e-learning over groenbemesters gelanceerd.

Tijdens de Groenbemesterdag kwamen onderwerpen zoals gewasdiversiteit, bodeminsecten, groenbemesters bij kerende en niet-kerende grondbewerking, koolstofvastlegging, mogelijkheden met groenbemesters in relatie tot ondergrondverdichting, stikstof en groenbemesters in een geïntegreerd teeltsysteem (Integrated Crop Management, ook wel ICM) aan bod.

Gratis e-learning over groenbemesters

De digitale lesmodules uit de gratis e-learning van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) maken de kennis over groenbemesters toegankelijker en helpen telers om de juiste groenbemester te kiezen. DAW ontwikkelde de lessen op basis van beschikbare kennis zoals deze bijvoorbeeld te vinden is in het Handboek Groenbemesters. De online cursus over groenbemesters is gratis en te volgen via de computer, tablet of je mobiel. Na het invullen van een kort aanvraagformulier krijg je een toegangscode gestuurd. Daarmee kun je aan de slag.

Deze praktijkgerichte dag, georganiseerd door BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR) en Agrio, op de proefvelden van Lelystad draagt bij aan de doelen uit het Actieplan Plantgezondheid.

Sfeerreportage Groenbemesterdag 2023

Groenbemesterdag 2023 overzicht Oane de Hoop
Groenebemesterdag 2023 uitleg Oane de Hoop
Groenbemesterdag 2023 in het veld Oane de Hoop
Groenbemesterdag 2023 machine Oane de Hoop
Groenbemesterdag 2023 Oane de Hoop
Groenbemesterdag 2023 gesprek Oane de de Hoop

Aftermovie: Agrio uitgeverij
Foto´s: Oane de Hoop, Wageningen University & Research (WUR)